• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • Print version
  • save
Most Popular

Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme

|   |   times read : 91
Font size: Decrease font Enlarge font

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE


Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme

Muhterem Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (bereketleri daim olsun)

Selamün Aleyküm. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Bize aşağıdaki konular ile ilgili fetva verin, Allah sizi mükafatlandırsın:

1- Seyid Üstad Ebu Kasım Hûyî (k.s) ve şu anda hayatta olmayan diğer dinî mercîlerin (Allah ruhlarını kutsasın) taklid etmeye devam edilmesine cevaz veriyor musunuz?

2- İhtiyat-i vücubî meselelerinde sizden başkalarının Risale-i Ameliye’lerine  müracaat edilmesi mümkün müdür?

Muhterem Seyid Hûyî’nin Bağdat’ta İkamet Eden Mukallidlerinden Bir Grup

Allah’ın Adı İle

Selamün Aleyküm. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

1- Biz, Seyid Hûyî ve her iki şehit Seyid Sadr (Allah ruhlarını kutsasın) gibi büyük öncülerin mukallidleri olanların, bu  zatların değerli pratik fetvaları ile amel etmeye devam etmelerine cevaz veriyoruz. Ama yeni fıkhî meseleler ve bu büyük öncülerin ihtilaf ettiği konularda ise bana müracaat edilmesi gerekmektedir. Allah’ın izni ile bu izin, ikinci bir bilgilendirilme yapılıncaya kadar geçerliliğini korumaktadır.

2- Mükellefin, Risale-i Ameliye’de belirtilen ihtiyat-i vücubiye’ye uygun hareket etmesini gerekli görüyoruz.

Eğer onlarda herhangi bir sıkıntı bulur ve konunun açıklığa kavuşmasını istiyorsa bize başvursun. Zira konu, Allah’ın izni ile, kendilerine tabi olanlara bir hüccet olarak belirtilen a’lamiyet (en bilgili) çerçevesinde başkalarına müracaat etmeyi caiz gördüğümüz konulardan biri olabilir. Ama her ihtiyat-i vücubî konusu başakasına müracaat etmeye elverişli değildir.

Allah sizi, mühsinlere verdiği en hayırlı mükafat ile mükafatlandırsın.

Muhammed Yakubî

06 Rabiu’sani 1433