• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • Print version
  • save
Most Popular

DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI

|   |   times read : 123
Font size: Decrease font Enlarge font

ALLAH ADI İLE

01/08/2019

28 Zilkade 1440

DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI

Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Gölgesi Esirgenmesin), Güzel Şehrim Adıyla Bir Gönüllü Kampanyası Başlatan Sayın Hatem al-Madi[1] Hoca’yı Necef-î Eşref Kentinde Büyük Memnuniyetle Kabul Etti.

Zat-ı Muhteremleri, Hatem Al-Madi ve onunla beraber hareket eden genç gönüllülerin, yerel ve uluslararası düzeydeki kutsallığı ve statüsü ile doğru orantılı olarak Necef kentinin, güzel bir görünüme bürünmesi için gösterdikleri büyük çabalara övgüde bulundu.

Aynı şekilde gençlerin, ülkenin gerçekliğine uygun olacak biçimde bütün alanlarda yapılacak kalkınma ve ilerleme hamlelerinde aktif ve kilit bir rol oynamasının gerekliliğine vurguda bulunarak, devletin çeşitli organlarında yaygın olan siyasi ve idari yolsuzluğun, gençlerin, halkı refah ve bolluk içinde yaşayan saygın ve muktedir bir vatan kurmaya dönük azim ve himmetlerini sekteye uğratmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Öte taraftan Hatem Al-Madi de, Güzel Şehrim adlı gönüllü kampanyasının yaklaşık iki yıl önce başlatıldığını ve Müminlerin Emiri’nin (a.s) şehri olan Necef kentinde yaşayan saygı değer ailelere temiz bir hava teneffüs etmeyi sağlayan yeşil alanlar sağlamanın yanı sıra, bu şehre hizmet etmeyi ve şehir halkının yaşadığı güçlüklerin asgari düzeye indirmeyi hedeflediğini belirtti.

Hatem Al-Madi yapmış olduğu konuşmasında başlattıkları kampanyanın, gönüllülük esasına bağlı bir kampanya olması hasebiyle hükümetten veya herhangi bir özel kuruluştan hiçbir destek almadığını ifade etti. Ayrıca sözlerine, yapılan bütün çalışmaların, Müminlerin Emiri’nin (a.s) kentine hizmet etmeye gönüllü olan bazı gençlerin özverili gayret ve çabaları sonucu belli bir koordinasyon içerisinde gerçekleştiğini ekleyerek bunun yanı sıra, Necefli bazı hayırsever vatandaşların da hedeflenen işin başarıya ulaşması noktasında gerekli malzeme ve ekipmanların sağlanması için büyük katkılarda bulunduklarını dile getirdi.

Böylece kampanyanın şu ana dek iki proje tamamladığına dikkat çekerek şöyle dedi: “Kufe Mescidi ile büyük sahabi Maysam At-Tammar'ın kabirleri arasındaki mesafeyi kapsayan bu projelerin ilki, Gönüllü Büyükelçi Projesi ikincisi ise Gönüllü Muhtar'ın Projesi’dir. Gönüllü Şehitlere Bağlılık Projesi adını taşımakta olan üçüncü projemiz çerçevesinde de, uluslararası Necef-i Eşref havaalanına giden ve Kufe şehrinin ana arterlerinden biri olan bir caddenin her iki şeridi arasında havuç ekilmiş ve bunun ilgili gerekli rehabilitasyon çalışmalarında tam bir başarı sağlanmıştır.”

Konuşmasının sonunda Hatem Al-Madi, Şeyh Yakubî'yi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu, bu görüşmenin gerçekleşmesi için şahsına yapılan davetten ötürü de teşekkürlerini sunduğunu dile getirerek muhterem Şeyh Yakubî'nin (gölgesi esirgenmesin) bu bağlamdaki cesaretlendirme, övgü ve manevi desteğine de dikkat çekti.

 [1]. Hatem Al-Madi ya da Necef-î Eşref kentinde yaşayan vatandaşların adlandırdığı gibi Hatem Al-Ahîr, genç bir Necefli olup Sessizce Çalış ve Bırak Eylemlerin Konuşsun adlı hikmetli sloganıyla hareket ederek çalışan bir aktivisttir. Nereye giderse oraya umut tohumlarını ekmekte ve onun gül rengindeki renkli parmak izleri, kutsal Necef kentinin tüm bahçe ve sokaklarında görülmektedir.