İSLAM’IN EVRENSELLİĞİNE VE HÜSEYNÎ KIYAMA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ[1] ALLAH’IN ADI İLE İSLAM’IN EVRENSELLİĞİNE VE HÜSEYNÎ KIYAMA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ[1] İmam Hüseyin'in öğretisi (a.s) sadece Şiilere veya Müslümanlarin değil, aynı zamanda tüm insanlığın kesin olarak kendisinden beslendiği bir kaynaktır. Bu gerçek, sadece bizim iddia ...
DİNİ MERCİ YAKUBÎ, FRANSIZ ORYANTALİST İLE GÖRÜŞÜRKEN: İSLAM, ARAP ÜLKELERİNDEKİ MEDENİYETİN KURUCUSU VE YÜZYILLARDIR İNSAN UYGARLIĞININ DA LİDERİDİR. DİNİ MERCİ YAKUBÎ, FRANSIZ ORYANTALİST İLE GÖRÜŞÜRKEN: İSLAM, ARAP ÜLKELERİNDEKİ MEDENİYETİN KURUCUSU VE YÜZYILLARDIR İNSAN UYGARLIĞININ DA LİDERİDİR. Şaban-ı Muazzama 1439 Çarşamba 18/04/2018 Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin), İslamî cemaatler konusunda uzman olan ...
Taklit Mercii Yakubi: Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi Taklit Mercii Yakubi: Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi   Yüce Allah’ın Adıyla   Taklit Mercii Yakubi: Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi   Hz Hüseyin’in temiz hareminin kapısı önünde Tuvayric Koşusu merasimi esnasında otuzdan fazla Hüseynî ...
FARAC ARBAÎNİ ... AŞURADAN ARBAÎNE ALLAH’IN ADI İLE FARAC ARBAÎNİ ... AŞURADAN ARBAÎNE İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: Beni İsrail’in üzerindeki baskı ve işkence uzayınca... kırk gün boyunca yüce Allah’a yalvarıp yakardılar. Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Musa ve ...
YENİ FETVALAR 7- SAPKIN SOSYAL FENOMENLER
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI
   ALLAH ADI İLE 01/08/2019 28 Zilkade 1440 DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Gölgesi Esirgenmesin), Güzel Şehrim Adıyla Bir Gönüllü Kampanyası Başlatan Sayın Hatem al-Madi[1] Hoca’yı Necef-î Eşref Kentinde Büyük Memnuniyetle Kabul Etti. Zat-ı Muhteremleri, Hatem Al-Madi ve onunla beraber hareket eden genç gönüllülerin, yerel ve uluslararası düzeydeki kutsallığı ve statüsü ile doğru orantılı olarak Necef kentinin, güzel bir görünüme bürünmesi için gösterdikleri büyük çabalara övgüde bulundu. Aynı şekilde gençlerin, ülkenin gerçekliğine uygun olacak biçimde bütün alanlarda yapılacak kalkınma ve ilerleme hamlelerinde aktif ve kilit ...
     19 Aug 2019 - 05:15   Lire 43 fois   Détails
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: İYİLİK VEYA KÖTÜLÜK YAPAN ONU MUTLAKA GÖRECEKTİR
   ALLAH’IN ADI İLE 25/07/2019 21 ZİLKADE 1440 DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: İYİLİK VEYA KÖTÜLÜK YAPAN ONU MUTLAKA GÖRECEKTİR Dinî mercî Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin) Kur'an-ı Kerim’i, insan hayatını düzenleyen bir anayasa, onun mubarek ayetlerini de bu anayasanın hükümleri olarak kabul etme ihtiyacına vurgu yaptı. Zira onlar, insanın dünya hayatını düzenlemek suretiyle dünya ve ahiret hayatındaki saadetlerini garantiler. Yüce Allah’ın kullarıyla ilişkilerinde ilahî rahmet ve keremine işaret ederek aşağıdaki ayetin tefsirine değindi: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı ...
     19 Aug 2019 - 05:14   Lire 60 fois   Détails
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: AİDİYET VE SORUMLULUK BİLİNCİ
   ALLAH’IN ADI İLE DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: AİDİYET VE SORUMLULUK BİLİNCİ Muhterem dinî mercî Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin), bir dine, mezhebe veya fiili olarak bir harekete mensup olan bir kişinin, davranış ve tutumlarında sorumluluk bilincinde olması ve ona göre hareket etmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Zira söz konusu durumun, kişinin ne derece bir aidiyet bilincine sahip olduğunu göstermekle birlikte bireysel hareket etmediğini, bilakis söylem ve eylemlerinin, mensubu olduğu din, mezhep veya içinde bulunduğu fiili harekete mal olacağını bildiğini göstermektedir. Zat-ı Muhteremlerini Necef-i Eşref’teki saygın Ofisinde ziyaret etmeye gelen ziyaretçi heyetlerine yapmış olduğu ...
     19 Aug 2019 - 05:14   Lire 45 fois   Détails
Arsiv
Arsiv
  • ÖN SEVİŞME SIRASINDA AKAN MEZİNİN HÜKMÜ
   ÖN SEVİŞME SIRASINDA AKAN MEZİNİN HÜKMÜ 22- Ön sevişme sırasında erkeklerin cinsel organından akan ve suya benzeyen sıvı yapışkan maddenin hükmü nedir? Acaba kıyafetlere bulaştığında, onları necis kılıyor mu? Ayrıca abdesti bozuyor mu? Allah’ın Adı İle Bahsi geçen sıvıların hepsi temiz olup abdesti de bozmazlar. ...
     18 Sep 2019 - 04:44   Lire 10 fois   Détails
  • İSTİHAZA VE ADET DÖNEMİ KANININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASI
   İSTİHAZA VE ADET DÖNEMİ KANININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASI 12- Kadınların gördüğü kan, ne zaman adet kanı olarak tanımlanabilir? Bu durumda ne zaman gusül abdesti almalıyız? Çok küçük miktarlarda kanama için gusül abdesti almaya gerek olmadığını duydum. Eğer yıkama bir zorunluluksa, bu durumda az miktardaki kanama, adet olarak kabul edilmeli mi? Allah’ın Adı İle Kadının gördüğü kanın adet kanı olduğu yargısında bulunabilmek için bazı koşulların oluşması gerekir: 1. Koyu renkli, yakıcı ve kanama esnasında ağrılı olma niteliklerine sahip olmalı. 2. On günden fazla olmayan ve üç günden de az olmayan bir sürede meydana gelmeli. 3. İki peryod arasındaki ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 8 fois   Détails
  • İHTİYAT-İ VÜCUBİ
   İHTİYAT-İ VÜCUBİ 5- Acaba Muhterem Dini Mercî Şeyhimiz ihtiyat-i vücubide başkasına müracaat etmeyi uygun görüyor musunuz yoksa görmüyor musunuz? Allah’ın Adı İle İhtiyat-i vücubinin iki kaynağı vardır: 1- Delilin net olmayıp mücmel olması veya delillerin uyumsuzluğu vb. gerekçelerden dolayı fetvada tereddüt edilmesi. 2- Meseleye konu olan durumun, asalet’ul ihtiyatın cari olması gereken bir  durum olması. Dolayısı ile eğer ihtiyatın kaynağı birincisi ise, bu durumda gerekli şartlara haiz bir dini merciye müracaat edilmesini caiz görüyoruz. Ama ikincisine böyle bir cevaz vermiyoruz. Zira mükellef, iki kaynak arasındaki farkı bilmediğinden, mutlak olarak vücubi ihtiyatlara göre amel etmeli veya  bizzat ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 7 fois   Détails
  • VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER
   VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER 8- İfadelerinizde ve konuşmalarınızda, salt bir fetvanın kapsamı ötesinde  müminlere bazı talimatlar verdiğiniz ve bir zorunluluk olarak telakki etmelerini  istediğiniz görülüyor. Acaba bu tür yönlendirme ve direktifler, yerine getirilmesi vacip olan velai emirler midir? Perde arkasında misyonel projenizi yürüten kimselere sunulan öneriler ile söz konusu bu direktif ve yönlendirmelerin arasındaki fark nedir? Allah’ın Adı İle Şer’i yönden verilmiş hükümler, ister direk olarak verilmiş olsun, ister geniş bir konuşma veya beyanatın kapsamı dahilinde söylenmiş olsun aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 7 fois   Détails
  • A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR
   A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR 11- Taklid mercii olacak kimsede a’lamiyet gerekli bir koşul mudur? Şöyle ki; bu yolla kendisini - Masumlardan (a.s) sonra - mürşit ve yol gösterici olarak gördüğümüz bu şahsın, Şer’i hükümlerin çıkarımında herkesten daha bilgili olması şart mıdır yoksa şart değil midir? Her iki durum ile ilgili kanıt nedir? Allah’ın Adı İle İçinde ihtilaf olan konularda - ve bu tür konular vardır – taklid merciinin a’lamiyet sıfatına sahip olmasını şart koşuyoruz. Eğer böyle bir kişinin tespiti yapılamayacaksa bu durumda a’lamiyeti muhtemel olana gidilmelidir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 8 fois   Détails
  • İÇTİHAT VE A’LAMİYET
   İÇTİHAT VE A’LAMİYET 1- İçtihat ve A’lamiyeti (en bilgililik) belirleyebilecek Şer’i yöntemler hangileridir? Allah’ın Adı İle Kişinin içtihat ve a’lemiyeti, kendi nezdinde vicdani ve oluşsaldır, ama başkalarının nezdinde ise, müçtehitler başta olmak üzere ilim havzasının değerli hocaları olan uzman ve yetkin kişilerin şahitliği ile mümkündür. Diğerleri bu konuda görüş bildiremez ve sayıları ne kadar çok olursa olsun sözleri dikkate alınamaz. Evet, ailede, aile reisinin fikrini, tecrübeli bir insan olması nedeniyle değil, onun görüşlerine güven duyduğu için bire bir uygulandığı veya herhangi bir şehrin bilgininin, sözlerinin tüm şehir halkı tarafından dinlenilmesinde olduğu gibi diğer ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 8 fois   Détails
  • VELİ-İ FAKİH'İ TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   VELİ-İ FAKİH'İ TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   9- Veli-i Fakih'e bağlılık vacip midir? Tabi bununla siyasi açıdan bağlılığı kastediyorum. Allah’ın Adı İle İmam Mehdi’nin (a.f) değerli imzasını taşıyan rivayette öğütlendiği gibi doktriner meseleler veya siyasi tutumlar veyahut sosyal olaylarla alakalı meydana gelen tüm konularda taklid mercinizin tavsiyelerine uymalısınız. Zira İmam (a.f) şöyle buyurmuştur: “Meydana gelen olaylara gelince, hadislerimizi rivayet edenlere müracaat edin! Doğrusu onlar, benim sizin üzerinizdeki hüccetlerim, ben de Yüce Allah’ın onların üzerindeki hüccetiyim.”     ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 8 fois   Détails
  • YÜZÜ NEMLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN YAĞIN (KREM) HÜKMÜ
   YÜZÜ NEMLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN YAĞIN (KREM) HÜKMÜ 16- Kışın soğuk hava nedeniyle, insanlar sık sık ve devamlı bir şekilde yüz yağı (Vazelin ...) gibi kremler kullanıyor. Farz edin ki birisi, iki saat ya da daha çok veya daha az bir zaman dilimi öncesinde krem kullandığını bilerek abdest almaya gitti. Bu durumda direk olarak abdest alabilir mi yoksa öncesinde bedenindeki yağı tamamen çıkarmak mı zorunda? Allah’ın Adı İle Tortunun, suyun cilde ulaşmasını engellemeyen sadece yağlı bir doku olması durumunda abdest almaya engel herhangi bir durum söz konusu değildir. Ama eğer sürülen yağ bir tampon ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 9 fois   Détails
  • DİĞER MEZHEPLER İLE BERABER NAMAZ KILMAK
   DİĞER MEZHEPLER İLE BERABER NAMAZ KILMAK 31- Farz edelim ki Ehli Sünnet kardeşlerimizden birinin evindeyiz ve namaz vakti girdi. Eğer evinde mühür yoksa nasıl namaz kılmalıyız? Bu durumda seccade üzerinde namaz kılmamız yeterli olacak mı? Allah’ın Adı İle Üzerine secde etmenin doğru olduğu nesneyi bulmada herhangi bir engel yoksa bulmaya çalışılmalı. Bu da sadece mühürle sınırlı değildir. Zira bir ağaç yaprağına veya hasır paspaslara veyahut sazlık hamurundan yapılmış bir kağıda ve buna benzer malzemelerle yapılan her şeye secde etmek sahihtir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 8 fois   Détails
  • ŞÜPHE GÜNÜNDE ORUÇ
   ŞÜPHE GÜNÜNDE ORUÇ 39- Şaban ayının son günü – yani 30. gün – mü yoksa Ramazan ayının ilk günümü oluşunda şüphe duyduğumuz ve bu her iki aydan hangisine ait olduğu hakkında gönül rahatlığına sahip olmadığımız gün, ne yapmalıyız? Allah’ın Adı İle Ramazan ayından olması niyeti ile şüphe gününde oruç tutmak batıldır. Hatta eğer niyette tereddüt edilirse, o da orucu bozar. Oruç tutuyorum diyen kimse, eğer o gün Şaban ayından bir gün ise, müstahap bir oruçtur. Ama eğer Ramazan ayından ise, bu durumda farzdır. Bu da sahih ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu durumda ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 9 fois   Détails
  • ÇOCUKLARININ ORUÇ TUTMALARINI ENGELLEYEN EBEVEYNLERİN HÜKMÜ
   ÇOCUKLARININ ORUÇ TUTMALARINI ENGELLEYEN EBEVEYNLERİN HÜKMÜ 49- Bulüğ yaşlarına erişen çocuklarını, çok genç oldukları ve henüz oruç tutmaya güç yetiremedikleri bahanesiyle oruç tutmaktan meneden anne ve babaların hükmü nedir? Ayrıca çocuklar, bu durum karşısında ne yapmalıdır? Allah’ın Adı İle Böyle bir tutum sergilemek caiz değildir ve takvaya da aykırı bir davranış biçimidir. Ayrıca dini hafife alma savından kaynaklanmaktadır. Aksine çocuklarını teşvik etmeleri ve yükümlülük yaşına geldikten sonra orucun kendilerine kolay gelmesi için onları ergenlikten önce oruç tutmaya alıştırmaları gerekir. Çocuklara gelince, oruç tutmaları gerekir, çünkü Yaradan'ın itaatsizliğinde hiçbir yaratılan itaat söz konusu değildir. ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 7 fois   Détails
  • DİŞ DOKTORU
   DİŞ DOKTORU 47- Dişlerini tedavi ettiği için doktor tarafından yemek yemesi yasaklanan ve sadece sıvı gıdaları tüketmesine izin verilen bir kişi, oruç tuttuğunda halsizlik ve yorgunluk hissettiği için bu durumda oruç tutmayabilir mi? Allah’ın Adı İle Eğer kişi oruç tutmanın kendisine zarar vereceği kaygısını taşıyorsa, oruç tutmayabilir ama daha sonra kaza etmekle yükümlüdür.   ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 7 fois   Détails
  • RAMAZAN AYI GÜNDÜZÜN KUR'AN-I KERİM OKUMAK
   RAMAZAN AYI GÜNDÜZÜN KUR'AN-I KERİM OKUMAK 66- Daha önceki bir fetvanızda, İkinci Şehit Seyid Sadr (k.s) tarafından ihtilaflı konularda size müracaat edilmesi ile ilgili olarak yetkili kılındığınızı ifade etmiştiniz. Var olan ihtilaflı konulardan bir tanesi de oruçluyken yanlış bir şekilde Kur’an okuma ve dua etme konusudur. Bu konu ile ilgili fikriniz nedir? Allah’ın Adı İle Doğru ve sahih bir şekilde okumak için her türlü çaba gösterilmelidir ama kişi bundan daha fazlası ile yükümlü değildir, çünkü her şeyin bir baharı vardır ve Kur'an-ı Kerim’in baharı da Ramazan ayıdır. Zaten Fıkh’ul Hilaf (İhtilaflı Fıkıh) adlı ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 9 fois   Détails
  • RAMAZAN AYINDA GÜNDÜZÜN SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ
   RAMAZAN AYINDA GÜNDÜZÜN SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ 70- Bazı talebeler, muhterem İkinci Şehit Sadr'ın (k.s) sigaranın orucu bozmadığına dair fetvası bulunduğunu iddia ederek oruç ayı gündüzün sigara içmektedirler. Allah’ın Adı İle Biz bu durumdan menediyor ve içilmesine izin vermiyoruz. Ayrıca Şehit Seyid’i (k.s) taklit etmeye devam etme konusu, tartışmalı konularda bana müracaat etme şartına bağlıdır. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 7 fois   Détails
  • ŞİİLER VE SÜNNİLER ARASINDAKİ EVLİLİK
   ŞİİLER VE SÜNNİLER ARASINDAKİ EVLİLİK 88- Sünni bir erkeğin Şii bir kızla evlenmesi ile ilgili Şeriat’ın hükmü nedir? Acaba böyle bir evlilik mümkün müdür? Eğer yanıt olumlu ise, bu durumda konu ile ilgili olarak sağlanması gerekli olan koşullar nelerdir? Böyle bir evliliğin haram olduğunu duymuştum. Allah’ın Adı İle Böyle bir evlilik caizdir, çünkü evliliğin geçerlilik şartı İslam’dır (Müslüman olmak) ve bu durum, Kelime-i Şehadetin telaffuz edilmesi ile gerçekleşmektedir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 11 fois   Détails
  • EVLENİLMEK İSTENEN KADINLARA BAKMANIN HÜKMÜ
   EVLENİLMEK İSTENEN KADINLARA BAKMANIN HÜKMÜ 89- Bir erkeğin, üzerinde örtüsü olmadan evlenmek istediği bir kadını görmesine - yani evlenmeden önce - cevaz var mıdır? Yine bir erkek - evlenmeden önce –kadın vücudunun diğer hangi kısımlarını görebilir? Allah’ın Adı İle Yüzüne ve avuçlarına bakmak yeterlidir, zira bu organlar vücudunun geri kalanının niteliğinden haber vermekteler. Ayrıca eğer erkek isterse veya kadının vücudunda zararlı herhangi bir şeyin varlığından kaygı duyarsa kendi akrabalarından bir kadını, evlenmek istediği bayanın vücudunu detaylı olarak incelemekle görevlendirebilir. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 10 fois   Détails
  • TELEFONLA BOŞANMA
   TELEFONLA BOŞANMA 93- Aradaki mesafenin uzunluğundan ötürü örneğin telefonla boşanma davası için tanıklık yapılabilir mi? Allah’ın Adı İle Her iki tanığın da, boşanma sigasını söyleyen erkeğin sesini birlikte duymaları gerekmektedir. Ayrıca dolandırıcılık veya aldatma gibi durumlardan emin olunduğu taktirde günümüz iletişim araçları yoluyla bunu sağlamanın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 9 fois   Détails
  • KADININ, AÇIKÇA GÜNAH İŞLEYEN KOCASINA KARŞI TUTUMU
   KADININ, AÇIKÇA GÜNAH İŞLEYEN KOCASINA KARŞI TUTUMU 96- Müslüman bir kadın ve çocukları olan bir anne olarak, İslam'ın gerçek anlamı doğrultusUnda Müslüman bir kişi olarak tanımlanamayacak bir kocaya karşı tutumum nasıl olmalıdır? Zira kocam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ve apaçık bir biçimde günah işliyor! Allah’ın Adı İle Eğer barınma ve maişetin için gerekli olan nafaka konusunda eksiklik göstermiyorsa ve günlük namazlar ve Ramazan ayı orucu gibi farzları terk etmen veya yabancı erkeklerin önünde örtünü çıkarman gibi bir haram işlemene de seni zorlamıyor ise, bu durumda ona karşı sabırlı ol, hikmet ve güzel bir ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 10 fois   Détails
  • MÜSLÜMAN OLMAYAN ÜLKELERDE TAVUK TÜKETMENİN HÜKMÜ
   MÜSLÜMAN OLMAYAN ÜLKELERDE TAVUK TÜKETMENİN HÜKMÜ 98- Müslüman olmayan yabancı ülkelerde tavuk eti yemenin hükmü nedir? Şunu da ifade etmem gerekir ki ben, Iraklı bir kişiden tavuk etimi almaktayım. Kendisi  elindeki piliçlerin Türkiye’den getirildiğini ve Türkler tarafından İslami usullere uygun bir şekilde kesildiğini söylemektedir. Bu durumda bu piliçlerin helal olduklarına hükmedebilir miyiz yoksa hükmedemez miyiz? Allah’ın Adı İle Eğer sözüne güveniyor ve kalbinde ona karşı itminan hasıl oluyorsa, bu durumda söz konusu piliçleri tüketmende hiçbir beis yoktur. ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 10 fois   Détails
  • HİÇ FİLESİ OLMAYAN BALIĞIN HÜKMÜ
   HİÇ FİLESİ OLMAYAN BALIĞIN HÜKMÜ 97- Bize pulları olmayan balık türlerinin, mekruh veya haram oluş nedenlerini söyleyebilir misiniz? Allah’ın Adı İle Elimizde, hiç filetosu olmayan balık türlerini yemenin haram olduğunu gösteren sahih kanıt bulunmaktadır. Nedenine gelince ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. (Enbiya/23). ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 10 fois   Détails
  • EŞ VE ÖRTÜ
   EŞ VE ÖRTÜ 102- Yakında evleneceğim, içinde erkek kardeşlerimin de olduğu ailemle beraber aynı evde yaşamaktayız. Eşimin uzun süre boyunca evin içinde örtülü durmasının kendisine zor geleceği gerçeğinden yola çıkarak acaba eşimin ev içinde örtüsünü çıkarmasına müsaade etmem caiz midir? Allah’ın Adı İle Buna izin vermek veya vermemek senin elinde değildir, çünkü Şer’i hükümler icra edilme zorunluluğuna sahiptirler. Dolayısı ile kadının, aynı çatı altında beraber yaşadığı kocasının kardeşlerine karşı  bile örtünmesi gerekir. Bu bağlamda kendisine düşen, mevcut şartlardan mütevellid zorluklara karşı sabır göstermesi, sana düşen ise eşine layık ayrı bir ev tutabilmek için ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 7 fois   Détails
  • ÖRTÜYE RİAYET ETMEDEN İBADET ETME
   ÖRTÜYE RİAYET ETMEDEN İBADET ETME 103- 15 senedir namaz kılıp oruç tutuyorum, ama tüm bu zaman zarfında hiç örtü takmadım. Tabi doğduğumdan beri başörtüsü giymeye çok ciddi şekilde rağbetim var. Aslında türban takarak çocuklarım için de iyi bir örnek olmak istiyorum. Bu bağlamda imanımı güçlendirmek için ne yapmam gerekir? Bu arada annem, örtünmeme karşı çıkıyor ve bu konuda ısrarcı davranıyor. Allah’ın Adı İle Örtünün ilahî bir emir olduğunun idrakinde olmanızın kendisi, sizi ona uymaya sevk etme noktasında yeterlidir. Zira Yüce Allah’ı emir ve yasakları aşılmamalıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 8 fois   Détails
  • KADINLARIN ÇORAP GİYMESİ
   KADINLARIN ÇORAP GİYMESİ 106- Kadınların, aynı evde beraber yaşadıkları eşlerinin kardeşlerinin önünde çorap giymeleri, İslami örtü çerçevesinde mi değerlendirilmektedir? Allah’ın Adı İle Burada, açık olması caiz olan ayağın görünen kısmı dışındaki bölümün örtünmesi açısından ihtiyat bulunmaktadır.   ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 8 fois   Détails
  • CENİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
   CENİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 107- Bazen doktor, hamilelik sırasında fetüste bazı anormallikler veya sakatlıklar teşhis edebilir, bu durumda doktor anne ve babaya fetüsün düşürülmesi ile ilgili bilgi vererek bunu tavsiye eder. Böyle bir durumda ebeveynlerin cenini düşürmeye rıza gösterip düşürmeleri caiz midir? Allah’ın Adı İle Bu miktar, haram olan, kan parası gerektiren ve canlı bir insanın katledilmesi olan fetüsü düşürmek için yeterli derecede gerekçe olamaz. Evet, eğer cenin çok küçük bir başa sahip olma gibi normal bir insanın özelliklerini taşımıyor ise, bu durumunda fetüsü düşürmenin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 8 fois   Détails
  • ORGAN BAĞIŞI
   ORGAN BAĞIŞI 108- Hayatta olan bir kimsenin kendisine ait herhangi bir organı birine bağışlaması caiz midir? Allah’ın Adı İle Bedenin organlarını bağışlamak caiz değildir. Çünkü organlar insana ait bir mülk değildir. Evet, bazı organlarını bağışlayarak bir insanın hayatını kurtaracaksa ve bu durum kendisi için açık bir zarara neden olmayacaksa o zaman yapılan organ bağışında herhangi bir beis olmaz. ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 9 fois   Détails
  • ÖLÜNÜN ORGANLARINI TIBBİ AMAÇLA KULLANMAK
   ÖLÜNÜN ORGANLARINI TIBBİ AMAÇLA KULLANMAK 109- Ölünün organlarının (tıbbi amaç için) alınması caiz midir? Allah’ın Adı İle İnsanın dirisinin ve ölüsünün saygınlık ve kutsallığı, ayrıca ölünün organlarının kesilmesinin (müsle) haram oluşundan ötürü böyle bir eylem caiz değildir. Ancak tıbbın belirlediği bir zorunluluk hali söz konusu olduğunda ise Müslüman olmayan kimselere ait cesetlerin organları öncelenmelidir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:37   Lire 8 fois   Détails
  • KOZMETİK CERAHİ OPERASYONLARININ ŞER’Î TEMELLERİ VE KURALLARI
   KOZMETİK CERAHİ OPERASYONLARININ ŞER’Î TEMELLERİ VE KURALLARI Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (bereketleri daim olsun) Selamün aleyküm. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kozmetik cerahi operasyonların Şer’î temel ve kuralları nelerdir? Bu tür operasyonlarla ilgili Şer’î kontroller nelerdir? Allah’ın Adı İle Günümüzde popüleritesi fazla olan kozmetik cerahi operasyonlar,  konu ile ilgili Şer’î hükmün belirlenmesinde belirleyici bir etken olan birden fazla forma sahiptir. Bunlardan bir tanesi: toplumsal bir boyutu olan ve cahiller tarafından küçümsenmeye sebebiyet veren yüzün veya vücudun herhangi bir yerindeki biçimsel deformasyonu onarmak için böyle ...
     18 Sep 2019 - 04:37   Lire 10 fois   Détails
  • BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI
   BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI 113- Bir erkeğin yabancı bir kadını hayalinde canlandırmasının hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Hayal gücü, insanın gücü dışındaki fikirler ve görüntüler arasındaki hareketten ibaret olduğu için Yüce Allah, hayal yüzünden kimseyi sorumlu tutmaz, ancak kişi haramlara düşürecek ölçüde hayal gücünü kullanıp düşlere dalmamalı, zihinden atılmaları mümkün olan bu tür düşünce dizinlerinin arasındaki bağı keserek zihnini arındırması gerekir.     ...
     18 Sep 2019 - 04:36   Lire 10 fois   Détails
  • BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI
   BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI 113- Bir erkeğin yabancı bir kadını hayalinde canlandırmasının hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Hayal gücü, insanın gücü dışındaki fikirler ve görüntüler arasındaki hareketten ibaret olduğu için Yüce Allah, hayal yüzünden kimseyi sorumlu tutmaz, ancak kişi haramlara düşürecek ölçüde hayal gücünü kullanıp düşlere dalmamalı, zihinden atılmaları mümkün olan bu tür düşünce dizinlerinin arasındaki bağı keserek zihnini arındırması gerekir.     ...
     04 Sep 2019 - 04:12   Lire 18 fois   Détails
  • SPOR BAHİSLERİNE KATILMANIN HÜKMÜ
   SPOR BAHİSLERİNE KATILMANIN HÜKMÜ 117- Ailesi oldukça fakir olduğu için onlara destek olmak amacı ile at yarışı gibi spor bahislerine katılmak helal midir? Allah’ın Adı İle Bahis haramdır. Bu bağlamda ödülün hayır işlerinde harcanması gerekçesi ile gerekçelendirilemez. Zira Allah’a, itaatsizlik ile itaat edilmez.   ...
     04 Sep 2019 - 04:12   Lire 18 fois   Détails
  • KADININ, KOCASININ ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE ETMESİ
   KADININ, KOCASININ ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE ETMESİ 118- Bir kadının, kocasının kafelere gitmesini veya arkadaşları ile buluşmasını önleme hakkı var mı? Allah’ın Adı İle Kadının, kocasını Şeriat tarafından haram olarak görülmeyen herhangi bir eylemden alıkoyma hakkı yoktur. Ayrıca bu durumun çözümü  yolu, kocasını engelleme değil, bilakis sevgi, sadakat ve şeffafiyete dayalı güçlü bir ilişki kurma ile mümkün olduğunu düşünüyorum.          ...
     04 Sep 2019 - 04:11   Lire 20 fois   Détails
  • DİNİ BAĞLILIKLARI ZAYIF OLANLARLA ÇALIŞMA
   DİNİ BAĞLILIKLARI ZAYIF OLANLARLA ÇALIŞMA 122- İş fırsatlarının eksikliği nedeniyle, geceleri dayımın dükanında çay satarak çalışmaktayım. Ama dayım kötü karakterli ve küfürbaz bir adam. Ona defalarca nasihat etmeme rağmen düzelmiyor ve  eski hali üzerine devam ediyor. Böyle bir kimse ile çalışmak caiz midir? Allah’ın Adı İle Onunla çalışmana engel teşkil edebilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Kendisine gelip sürekli hatırlaması için ona nasihat etmeye ve onu doğru bir ahlaka yönlendirmeye devam edin. Öyle gözüküyor ki güçlü bir iradeye sahiptir. Ama senden etkilenecektir. Dualarım sizinle!   ...
     04 Sep 2019 - 04:11   Lire 22 fois   Détails
  • Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme
   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme Muhterem Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (bereketleri daim olsun) Selamün Aleyküm. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bize aşağıdaki konular ile ilgili fetva verin, Allah sizi mükafatlandırsın: 1- Seyid Üstad Ebu Kasım Hûyî (k.s) ve şu anda hayatta olmayan diğer dinî mercîlerin (Allah ruhlarını kutsasın) taklid etmeye devam edilmesine cevaz veriyor musunuz? 2- İhtiyat-i vücubî meselelerinde sizden başkalarının Risale-i Ameliye’lerine  müracaat edilmesi mümkün müdür? Muhterem Seyid Hûyî’nin Bağdat’ta İkamet Eden Mukallidlerinden Bir Grup Allah’ın Adı İle Selamün Aleyküm. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 22 fois   Détails
  • PARKLARDA VE DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK
   PARKLARDA VE DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK 131- Bizler, Muhterem Zatınızı taklit eden kimseleriz. Gezip eğlenmek amacıyla ormana ya da deniz kenarına piknik yapmak için gitmenin hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Rahatlama gibi ruha ferahlık veren rasyonel bir gerekçe varsa ve gidilen mekanda harama götüren bir durum söz konusu değilse, bu durumda herhangi bir beis yoktur. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 23 fois   Détails
  • ÇEVRE KİRLİLİĞİ
   ÇEVRE KİRLİLİĞİ 128- Acaba küresel ısınmaya ve birçok kentin sular altında kalmasına neden olacak kutuplardaki buzulların erimesi olarak bilinen büyük zararlı etkileri olan çevre kirliliğine neden olmak haram mı? Allah’ın Adı İle Halkın genelinin çıkarına, yani insanların çıkarlarına doğrudan zarar verdiği tespit edilen herhangi bir uygulamanın içerisinde bulunmak haramdır. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 20 fois   Détails
  • CASİYE SURESİNİN ALTINCI AYETİNİN YORUMU
   CASİYE SURESİNİN ALTINCI AYETİNİN YORUMU 133- Casiye Suresinin altıncı ayetinde şunu bulmaktayız:  تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ  İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? (Casiye/6). Sormak istediğim soru ise şudur: Bu ayetin, hadislere gerek olmadığına dair kesin kanıt olduğunu iddia eden bir arkadaşım var. Bu ayeti nasıl anlamalı veya yorumlamalıyım? Allah’ın Adı İle Sünnet-i Şerife’ye olan ihtiyaç Kur’an-ı Kerim ile sabittir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  وما أتاكم الرسول فخذوه ‏وما نهاكم عنه فانتهوا  Peygamber size ne verdiyse onu ...
     04 Sep 2019 - 04:08   Lire 18 fois   Détails
  • ÖLÜ DOĞAN ÇOCUKLARIN KADERİ
   ÖLÜ DOĞAN ÇOCUKLARIN KADERİ 137- Ruhun üflendiği cenin veya hiç günah işlemeden ölen çocukların durumu ne olacak? Kıyamet gününde onlara ne olacak? Gerçekten daima duyduğumuz gibi, bu kimseler öldüklerinde doğrudan cennetteki meleklere mi dönüşecekler? Allah’ın Adı İle Rivayetlerden anlaşıldığı kadarı ile onlar doğrudan Cennete uçmakta ve Yüce Allah’ın kaza ve kaderine karşı sabreden mümin anne ve babaları hakkında şefaat etmeyinceye kadar da cennette girmedikleri bildirilmektedir.   ...
     04 Sep 2019 - 04:08   Lire 20 fois   Détails
  • KADIN VE ERKEĞİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ SOHBET ETMESİNİN HÜKMÜ
   ALLAH’IN ADI İLE KADIN VE ERKEĞİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ SOHBET ETMESİNİN HÜKMÜ Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (Gölgesi Esirgenmesin) Bir bayanla cep telefonu ya da messenger aracılığıylaç hidayetine vesile olmak veya genel olarak faydalı bazı sosyal konular hakkında konuşup tartışmanın hükmü nedir? Zira bu tür eylemlerde bulunan kimseler karşıdaki bayanı kendi öz kardeşleri olarak gördüklerini dolayısıyla da istediği zaman sesini duyma ve onunla konuşma hakkına sahip olduklarını iddia etmektedirler. Aynı zamanda bu durumun her iki taraf arasında cinsel içgüdüyü motive edecek ve tetikleyecek herhangi bir şeyin oluşturmadığını dile getirmekteler... Muhterem Zatınızın ...
     04 Sep 2019 - 04:07   Lire 21 fois   Détails
  • GENÇLER VE CİNSEL TAHRİKLER
   GENÇLER VE CİNSEL TAHRİKLER Evlilik yaşım geçmiş bir gencim. Evlilik masraflarının üstesinden gelemediğim ve finansal yetersizlik nedeniyle evlenemedim. Ama büyük cinsel baskılardan muzdaribim. Her yerde var olan ve cinselliği tahrik eden bunca cazibenin varlığı karşısında ne yapılmasını tavsiye edersiniz? Yüce Allah size hayır versin! Allah’ın Adı İle Şehvetini tahrik edecek şeylerden uzak dur. Aksi taktirde harama düşersin. Şehveti kışkırtacak öncüllerden de kendini koru. Evlenmek sureti ile nefsini koruma altına al. Allah sana yardım edip inayetini bahşedecektir. “Rızık, eş ve aile ile beraberdir.” Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak evlilik hazırlıklarına başlamanızı, aynı zamanda konuyla ilgili ...
     04 Sep 2019 - 04:07   Lire 20 fois   Détails
  • FETVA KONUSU: ADET DÖNEMİNDE OLAN KADINLAR VE KUR’AN TİLAVETİ
   FETVA KONUSU: ADET DÖNEMİNDE OLAN KADINLAR VE KUR’AN TİLAVETİ Allah’ın Adı İle Soru: Adet döneminde olan bir bayanın mutlak anlamda veya belirli koşullar altında Kur’an-ı Kerim’i okuması caiz mi? Yanıt: Allah’ın Adı İle Adet döneminde olan bir bayanın Kur’an-ı Kerim’den istediğini okumasında herhangi bir beis yoktur. Ama herkes için müstahap olduğu gibi kendisine de Kuran-ı Kerim’i okumak için abdest alması müstahaptır.  Evet, bir bayan adet dönemindeyken içinde vacip secdeyi barındıran ve Süver’il Azaim diye isimlendirilen Fussilet, Necm ve Alak surelerini okuması caiz değildir. Fakat eğer bir başkası söz konusu sureleri tilavet eder ve kendisi ...
     04 Sep 2019 - 04:06   Lire 22 fois   Détails
  • RAMAZAN AYI ORUCU VE LİSE ALTINCI SINIF GENEL SINAVLARI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Değerli Gölgeniz Esirgenmesin)
     RAMAZAN AYI ORUCU VE LİSE ALTINCI SINIF GENEL SINAVLARI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Değerli Gölgeniz Esirgenmesin) Biz, lise altıncı sınıfta okuyan bir grup erkek ve kız öğrencileriz, Eğitim Bakanlığı, 06/04/2015 tarihli kararı ile, sınav takvimini Haziran ayının yirmi yedinci günü yani Ramazan ayının 6/15 ila 7/18’inci günlerine denk gelen tarihte başlamasına karar verdi. Bu yıl bizim için kaderimizi belirleyen ve gelecekteki hayatımızın yol haritasını çizen bir yıldır. Oruç tutma ise ders çalışmamıza zarar vermektedir. Özellikle sınavlar arasında yorgunluk nedeniyle dinlenmemiz ve bir sonraki sınava hazırlanmamız gerekir. Bu yıl, Ramazan ayı ...
     24 Aug 2019 - 05:39   Lire 29 fois   Détails
  • KARA PARA AKLAMA OLARAK BİLİNEN ŞEYİN HARAM OLUŞU
     KARA PARA AKLAMA OLARAK BİLİNEN ŞEYİN HARAM OLUŞU Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (değerli gölgesi esirgenmesin). Selamün Aleyküm ve Rahmetüllahi ve Berakatühü Merkezi Kum’da bulunan Al-Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Fıkıh ve medenî kanun karşılaştırmasıyla kara para aklama üzerine bir araştırma yapmaktayım. Doğrusu bu konu, çağdaş konulardan biridir. Fetvalar ve fıkhi sorular ile ilgili çok sayıdaki kitabı araştırdım ama konuyla ilgili alimlerimize ait herhangi bir görüş bulamadım. Tabi burada Şiî hukukçuların konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymak çok önemlidir. Aynı zamanda para aklama veya başka bir deyişle kara para ...
     24 Aug 2019 - 05:39   Lire 55 fois   Détails
  • İSLAM'DA CİHAT ETKENLERİ
     İSLAM'DA CİHAT ETKENLERİ Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî Sizleri büyük bir saygıyla selamlarım, Yüce Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Her şeyden önce kendimi tanıtmak istiyorum: ben, Irak’ın Musul kentinden Hıristiyan bir rahibim ve şu anda Fransa'nın Paris şehrinde yaşıyorum. Dinler Bilimi branşını okuyorum ve tam uzmanlık alanım ise Dinler Arası Diyalog Bilimi olacak. Gelecek yıl yüksek lisans diplomasını almış olacağım. Yüksek lisans tezim İslam ve Hıristiyanlıkta Cihad konusu olacak... Bu, Zat-ı Muhteremlerinizin de bildiği üzere, dikenleri çok olan meseledir. Çoğu zaman da orijinal bağlamından da saptırılarak yanlış anlaşılan bir konudur. Araştıma direktörüm ...
     24 Aug 2019 - 05:38   Lire 39 fois   Détails
Arsiv