Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla   Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Muhterem Dinî Merci’ Şeyh Muhammed Yakubî Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü             Kız çocuklarının ergenliği konusunda ünlü fakihlere katılmadığınız ve kız çocuklarının ergenlik yaşının 9 yaş değil de 13 ...
Dinî Merci’ Yakubî: Yapılacak Yardımları, İmam Mehdî (a.f) Adına Yerine Getirin Allah’ın Adıyla Dinî Merci’ Yakubî: Yapılacak Yardımları, İmam Mehdî (a.f) Adına Yerine Getirin Allah’ın Adıyla Yapılacak Yardımları, İmam Mehdî (a.f) Adına Yerine Getirin             İyilik yapmayı seven birçok mümin, korona virüsün yayılmasını önlemek için getirilen sokağa çıkma yasağından ...
Koronavirüs Salgınının Dünyada Yayılması Gölgesinde Ramazan Ayı ile İlgili Fetva Talebi Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Koronavirüs Salgınının Dünyada Yayılması Gölgesinde Ramazan Ayı ile İlgili Fetva Talebi Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Muhterem Dinî Merci Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin) Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kutsal Ramazan ayı yaklaşıyor ve Koronavirüsü ...
Taklit Mercii Yakubi:Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi Taklit Mercii Yakubi: Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi   Yüce Allah’ın Adıyla   Taklit Mercii Yakubi: Tuvayric Koşusu Faciası İle Aşura Trajedisi Yenilendi   Hz Hüseyin’in temiz hareminin kapısı önünde Tuvayric Koşusu merasimi esnasında otuzdan fazla Hüseynî ...
IRAK’IN ÖZGÜRLÜĞÜ DİRENİŞİNDE ELDE EDİLEN BAŞARILAR
  • Ramazan Ayının Manevi Halini Sürdürme
   Yüce Allah’ın Adıyla Ramazan Ayının Manevi Halini Sürdürme[1]          Ramazan'ın sonunda, inanan bu kutsal ay ve ona eşlik eden ilahi feyizlerden ayrılmadan dolayı üzüntü ve hüzün duygusuna kapılır. Bu üzüntü, Ramazan Ayı Veda Duası’nda  dile getirilmiştir. Bu duygu haklıdır; çünkü Ramazan takva ve manevi enerji sağlama konusunda en büyük istasyonlardan biridir. İnanlılar, manevi durumlarında kendilerini yüceltiklerini ve canlandırdıklarını ve kutsanmış Ramazan ayında kulluğa eğilimli olduklarını hissederler.  Bu, Yüce Allah'ın ev sahipliği yaptığı bu aydaki sofraların bereketlerinden biridir. Bu başarıda inananların farklılık gösterdiğine şüphe yoktur. Çünkü Allah Tebarek ve Teala’nın bağışlamsından yararlandıkları derece ...
     19 Feb 2020 - 04:24   Lire 58 fois   Détails
  • İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik) - Peygamber Yusuf’un (a.s) İffetinden Bir Ders
   Yüce Allah’ın Adıyla İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik).[1] (Yusuf/24) Peygamber Yusuf’un (a.s) İffetinden Bir Ders Doğru sözlü yüce peygamber Yusuf’un (a.s) kıssası Kur'an-ı Kerim’in ele aldığı şekliyle bilinmektedir. Bu cümleden olmak üzere Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı.” (Yusuf/24). Ayet, Mısır Azizi’nin karısının entrikaları ve zina suçu anlamına gelen kötülükten Yusuf’u kurtarmanın ardından gelmiştir. Kötü olan ise fiili işlemeden günaha meyletmektir. Bu uzaklaştırma, bir başka mevzuda Yusuf’un (a.s) yapmış olduğu bir duaya isticabet sayesinde ...
     19 Feb 2020 - 04:23   Lire 48 fois   Détails
  • İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar - Bir Model Olarak Eşcinsel Evliliklerin Yasalaşması
     Yüce Allah’ın Adıyla İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar[1] Bir Model Olarak Eşcinsel Evliliklerin Yasalaşması BBC kendi sayfasında[2] sağlık konularındaki editörünün raporunu yayınladı (Yaşla birlikte sperm, genetik hatalara daha yatkın hale gelir ve otizm, şizofreni ve diğer hastalıklar riskini arttırır) ve İngiltere Dundee'deki Abertay Üniversitesi'nden profesör Kevin Smith'den alıntı yaptı. (Hastalık riskindeki küçük artışın bir bütün olarak halk üzerinde önemli bir etkisi vardır ve toplumda bizi ilgilendirmesi gerekir. Etki gerçek ve açıktır. Ebeveyn yaşı ve bunun yeni nesil çocuklar üzerindeki etkisi daha ciddiye alınmalı).       Bu haberi okuduğumda aklıma birkaç şey ...
     19 Feb 2020 - 04:22   Lire 48 fois   Détails
  • “Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.”
   Yüce Allah’ın Adıyla “Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.” (Ra’d/11) Ey Allahım Müslümanların işlerindeki her bozuk şeyi düzelt.[1] Ramazan ayının her gününde okunması müstehab olan dualardan birisi, “Allahım kabir ehline esenlik ver” duasıdır. Bu dua bir takım yüce hususlar barındırmaktadır ve ben onlardan biri üzerinde durmak istiyorum. Bu, “Allahım Müslümanların işlerindeki her bozuk şeyi düzelt” kısmıdır. Açık olduğu üzere bozukluk salt bu kelimeleri tekrarlamakla düzelmez. Elbette dua okumak sevaptır ve bazı hadislerde belirtidiği gibi dua ibadetin beynidir. Lakin bazı konular çabalamaya ihtiyaç duyar. Örneğin helal rızık isteyen kimse Allahım ...
     19 Feb 2020 - 04:20   Lire 53 fois   Détails
  • Merhum Şeyh Asıfi: Amel Eden Bir Alim Örneği
   Yüce Allah’ın Adıyla Merhum Şeyh Asıfi: Amel Eden Bir Alim Örneği Allah’tan geldik ve O’na dönücüleriz. “Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.” (Nahl/128). Bugün, dinsel ilmî havzalar, ilim ve amel boyutunda görevini elli yılı aşkın bir süredir sürdüren adamlardan birini yitirmenin acısını yaşıyor. Bu şahıs, Ayetullah Merhum Şeyh Muhammed Mehdi Asıfi’dir (Allah derecesini yükseltsin).        Merhum, gençliğinin başından beri üstadı müçtehit merhum reformist Şeyh Muhammed Rıza El-Muzaffar'in (Allah zatını kutsasın) fikir ve projelerinden etkilenerek ilim havzası ve toplumda reform bayrağını taşıdı. Bunun etkisi, üstadı Muzaffer’in 1963 yılındaki vefat yıldönümü nedeniyle ...
     19 Feb 2020 - 04:20   Lire 49 fois   Détails
  • Birbirinizle çekişmeyin, sonra kuvvetiniz gider - Kutsal Nübüvvet Misyonundaki Yakınlık ve Kardeşlik Dersi
     Yüce Allah’ın Adıyla Birbirinizle çekişmeyin, sonra kuvvetiniz gider[1] Kutsal Nübüvvet Misyonundaki Yakınlık ve Kardeşlik Dersi Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal/46). Ayet, inananların çatışmaları ve kendi aralarında kavga etmelerini yasaklar ve bu çatışmanın sonucunun başarısızlık, zayıflık ve yenilgi olduğu konusunda uyarır. Çünkü bu iç çatışmayla onları düşmanlarıyla yüzleşmekten alıkoyacak, güçlerini tüketecek, kendilerine güvenlerini bitirecek, kişiliklerini paramparça edecek, saygınlıkları ve üstünlüklerini yok edecektir. Çatışan tarafların her biri diğerinin ne pahasına olursa olsun üstesinden gelmek istediğinden enerjisini ...
     19 Feb 2020 - 04:19   Lire 106 fois   Détails
  • (Yaratan rabbinin adıyla oku) Gelin Ümmet Olalım (Oku)
   Yüce Allah’ın Adıyla (Yaratan rabbinin adıyla oku) Gelin Ümmet Olalım (Oku)[1] Değerli peygamberlik misyonu vesilesiyle vahyin Allah Resulü’ne (s.a.a) sapmış, cahil ve yorgun insan için  son kamil peygamberlik ile kendilerini uyaran ve onları yer ile gök arasında hiçbir yurt ile mukayese edilemeyecek olan bu büyük değişime sokan ilahi vaadin gerçekleşmesini bildirerek    aktardığı ilk sözden bir ders almak istiyoruz. O halde İslam ümmetinin okuyan ve ilim talebinde bulunan bir ümmet olmamız nedeniyle kendimiz ile övünmemiz hakkımızdır. Hz. Peygamber’e (s.a.a) İslam elçiliğinin başlangıcında nazil olan ilk söz oku’dur, yani okumaktır. Aynı şekilde İslam’ın ebedi mucizesi ...
     19 Feb 2020 - 04:18   Lire 59 fois   Détails
  • Musul'un Düşmesinden Bir Yıl Sonra: Birleşik, Müreffeh Bir Irak Umudu Sürüyor
   Yüce Allah’ın Adıyla Musul'un Düşmesinden Bir Yıl Sonra: Birleşik, Müreffeh Bir Irak Umudu Sürüyor[1]   Tekfir, gerici ve terörist güçler tarafından Musul'un alınmasından bu yana bir yıl geçti ve şehir hala esirdir. Hatta başka önemli şehirler ve engin topraklar da düştü, milyonlarca insan yer değiştirdi, kadınlar satıldı, medeniyet yok edildi, hayat bütün yönleriyle mahvoldu, musibetler meydana geldi ve felaketler devam etmektedir. Şimdiye kadar, iktidar güçleri cesur bir profesyonel orduyu yeniden inşa edemedi, ulusal üniter bir proje kristalleşmedi ve anlaşmazlık ve parçalanma dışında üzerinde birleşilmiş bir pozisyon ortaya çıkmadı. Oysaki Yüce Allah şöyle buyuruyor: ...
     19 Feb 2020 - 04:18   Lire 47 fois   Détails
  • Zuhur Zamanında Bilişsel Tekâmülün Öncülü: Açık Dinî Üniversite
   Yüce Allah’ın Adıyla Zuhur Zamanında Bilişsel Tekâmülün Öncülü: Açık Dinî Üniversite[1] Mübarek zuhur asrı bütün alanlarda toplumun tekâmülüne tanıklık edecektir. Dinsel alan bağlamında İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “Müşrikler istemese de yüce Allah onun (Mehdi) ile dinini açığa vuracak ve yeryüzünde imar edilmemiş bir yer kalmayacaktır.”[2] Siyasi alanda yeryüzünü adaletle dolduracak ilahi bir devlet kurulacaktır. Nitekim mütavatir rivayetler bunu belirtmiştir. Bu cümleden olmak üzere Hz. Peygbamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Dünyanın sonlanmasına bir gün kalsa bile, soyumdan bir erkeğin çıkıp zulümle dolmuş dünyayı adaletle doldurması için Allah o günü uzatır.”[3] İnsanlığın arzuladığı şey, ...
     19 Feb 2020 - 04:17   Lire 84 fois   Détails
  • “Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.”
   Yüce Allah’ın Adıyla “Eğer siz Allah'a  yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.”[1] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.” (Muhammed/7). Ayet, ilahi kaide ve sünnetlerden birini açıklamaktadır. Bu, iki karşılıklı gerekliliktir. Kur’an-I Kerim bunu koşullu bir cümle olarak aktarmaktadır. Koşul, “Allah’a yardım ederseniz” ve karşılık “O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır”dır. Bu, Kur’an-ı Kerim’de tekrar edilen bir karşılıklı gerekliliktir. Örneğin yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah kendine yardım edenlere kesin olarak ...
     19 Feb 2020 - 04:17   Lire 53 fois   Détails
  • Yetmiş yıl boyunca parlayan bir yıldız: Seyid Bahr’ul-Ulum
   Yüce Allah’ın Adıyla Yetmiş yıl boyunca parlayan bir yıldız: Seyid Bahr’ul-Ulum Bugün Necef-i Eşref semasından, ilim havzasından ve entelektüel, edebi ve siyasi arenadan yetmiş yıl boyunca parlayan bir yıldız kaydı. Her türlü baskı, zulüm, yabancılaşma, acı çekme ve kısıtlama onu karartamadı. Bu şahıs, merhum Dr. Seyid Muhammed Âli Bahr’ul-Ulum’dur (Allah makamını yükseltsin). 1940'lı yılların ikinci yarısında (1928 doğumlu) ömrünün baharında olduğu zamandan beri, ümmetin geri kalmışlık, cehalet, kölelik ve eski geleneklerin kısıtlıklarından kurtarılmasıyla ilgilenmiştir. Onun bu kadar yüksek fikirli olması alışılmadık bir şey değil, çünkü iki yüzyıl boyunca dini ve sosyal liderlik ...
     19 Feb 2020 - 04:16   Lire 55 fois   Détails
  • Irak halkı silahlı kuvvetlerinin arkasında topyekün durmakta ve yükselen her ulusal projeyi desteklemektedir
   Yüce Allah’ın Adıyla Irak halkı silahlı kuvvetlerinin arkasında topyekün durmakta ve yükselen her ulusal projeyi desteklemektedir Muhterem dini mercii Şeyh Yakubi (gölgesi esirgenmesin), Sayın Mladenov'dan görevini teslim alır almaz Necef-i Eşref’teki dinî mercileri ziyaret[1] eden  Irak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu başkanı Jan Kubish'i[2] karşıladı. Sayın Jan Kubish, dinsel merciliğin üstlenmiş olduğu büyük sorumluluğa, ülkelerin sorunlarını çözme ve ülke birliğini korumadaki rolüne atıfta bulunarak merciler ile yerinden edilmiş insanların dosyası gibi birkaç dosyayı ele almak için görüşmek istediğini, yerinden edilmiş insanların sayısının üç milyona vardığını, en çabuk zamanda bunların yurtlarına dönmeleri ve devletin silahlı ...
     19 Feb 2020 - 04:16   Lire 51 fois   Détails
  • Allah’ı Tanımanın Ayı Olarak Receb
   Yüce Allah’ın Adıyla Allah’ı Tanımanın Ayı Olarak Receb[1] Receb ayının üstünlük ve ayrıcalıklarını ifade etmek için değişik isimler kullanılmıştır. Allah Resulü’nün (s.a.a), onu Allah’ın ayı olarak adlandırması bu cümledendir. Şeyh Saduk’un Sevabu’l-A’mal kitabında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle nakledilmektedir: “Şüphesiz Receb Allah’ın esem ayıdır. O büyük bir aydır. Onun esem olarak adlandırılmasının nedeni, saygınlık ve fazilet açısından Allah Tebarek ve Teala katında hiçbir ayın onunla mukayese edilememesidir...”[2] Onun değişik yönlerden Allah’ın ayı olmasının anlamını bir ekin takdiri kanalıyla anlayabiliriz. Bu, yüce Allah’ın rahmet ayı olması demektir. Hatta onun isimlerinden biri, Yağan Receb’tir. Çünkü ümmete ...
     19 Feb 2020 - 04:15   Lire 49 fois   Détails
  • Niçin Öldürülmek Onlar İçin Bir Adettir
   Yüce Allah’ın Adıyla Niçin Öldürülmek Onlar İçin Bir Adettir[1] Nakledildiği üzere, İmam Hüseyin’in (a.s) evlatları ve bu cümleden olmak üzere İmam Seccad (a.s), Abdullah b. Ziyad’ın meclisine girdikleri zaman aralarında bir konuşma geçer. Lanetli (Abdullah b. Ziyad), İmam Seccad’ın (a.s) öldürülmesini emreder ve İmam (a.s) şöyle buyurur: “Cani ey Ziyad’ın oğlu beni tehdit mi ediyorsun? Oysaki sen öldürülmenin bizim adetimiz ve Allah katından üstünlüğümüzün şehadet olduğunu biliyorsun.[2] Bu sözler, niçin öldürülmek onlar için adettir, diye sorup durmadan hatipler (Allah ecirlerini versin) tarafından minberlerde kullanılıp duygu ve ibretler canlı tutulmaktadır. Bu, öldürülmenin kendileri için ...
     19 Feb 2020 - 04:15   Lire 49 fois   Détails
  • Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır...
   Yüce Allah’ın Adıyla Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır...[1] Tevbe/109 Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” (Tevbe/109) Ayet, manevi davranışa ve de insan ve toplum için iyi bir yapıya ilişkin bir diğer kuralı açıklamaktadır. Ayet, iki yapı arasında karşılaştırma yapmak ve ayırt etmek için bir soru olarak sunulmuştur. Ancak bu gerçek bir soru değildir. Çünkü bu ...
     19 Feb 2020 - 04:14   Lire 61 fois   Détails
  • İslam'da Cihad’ın Motivasyonları
   Yüce Allah’ın Adıyla İslam'da Cihad’ın Motivasyonları Muhterem Dinî Taklit Mercii Şeyh Muhammed Yakubi (gölgesi esirgenmesin) ... Saygı arz eder, Allah’ın selam, bereket ve nimetlerinin üzerinize olmasını dilerim... Her şeyden önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben  Musul şehrinden Iraklı Hristiyan bir rahibim. Şimdi  Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyorum. Dinler Araştırmaları branşını okuyorum ve uzmanlaşma alanım Dinler Arası Diyalog disiplini olacak. Gelecek yıl derslerim bitecek ve yüksek lisansı tamamlayacağım.      Yüksek lisans tezim İslam ve Hıristiyanlık’ta Cihad konusu hakkında olacak. Bu, bildiğiniz gibi, dikenli ve genellikle orijinal bağlamından koparılıp yanlış anlaşılan bir konudur. Araştırma danışmanım konuyu yalnızca Sünni fıkhı ...
     19 Feb 2020 - 04:14   Lire 43 fois   Détails
  • Musab b. Ümeyr: Nübüvvet Okulunun Misyoner Rol Modeli
   Yüce Allah’ın Adıyla Musab b. Ümeyr: Nübüvvet Okulunun Misyoner Rol Modeli[1] Hz. Peygamberin (s.a.a) doğumunun yıldönümünde, onun azametini yüce Allah’ın kendisine nazil etmiş olduğu Kur’an- Kerim ve güzel ahlakı sayesinde etkilemiş olduğu ashabı ve yaptığı yüce işler aracılığıyla öğrenmeyi istedik. Zira tarihte ve biyografi kitaplarında, birçok İslam kahramanının şerefli ve azim konumlara nail olma başarısı gösterdiğini okuyor ve bu büyük dinin kazanımlarıyla sevinç, coşku ve gurur duyuyoruz. Nübüvvet okulunun misyon sahibi değerlerinden biri, Kureyş’in kırk kolundan biri olan Abd’ud-Dar Oğulları’na mensup Musab b. Ümeyr’dir. Abd’ud-Dar Oğulları, Kureyş sancağının taşıcısıydılar. Tarihçiler, Uhud savaşında ...
     19 Feb 2020 - 04:14   Lire 48 fois   Détails
  • Din Sevgi ve Sevgi Dindir
   Yüce Allah’ın Adıyla Din Sevgi ve Sevgi Dindir[1] Bazı insanlar, toplumumuzda daha önce bilinmeyen ancak birkaç yıl önce ortaya çıkıp her yıl Şubat’ın on dördünde Sevgililer Günü olarak adlandırdıkları bir günü kutluyorlar ve ben bu olayın dünya halkları için önemini anlamıyorum. Bu, işçi, kadın, çevre, insan hakları, sigara karşıtlığı ve AIDS gibi odaklanmayı, önemsenmeyi,  hükümetler ve halkların dikkatini ve gösterilen çabaların değerlendirilmesini talep eden insani topluluklar tarafından kutlanan diğer küresel günler gibi midir? Her haliyle, sevgi asil bir değer anlamı taşır. Allah Tebarek ve Teala, insanların hayatını tatlı, güzel ve eğlenceli kılmak için ...
     19 Feb 2020 - 04:13   Lire 53 fois   Détails
  • Kamu Sanayi Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi Hakkında
   Yüce Allah’ın Adıyla Kamu Sanayi Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi Hakkında[1] Hükümet, geçen Salı günü Bakanlar Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı tavsiyenin ardından, 12.2.2015 Perşembe günü, gelir kaynaklarını çeşitlendirecek özel sektörün geliştirilmesi girişimini görüşmek üzere uluslararası uzmanların katıldığı bir konferans düzenledi. Girişim başlığının, Iraklıların ülkelerini Allah’ın izniyle tek taraflı gelirden çıkarma, yükseltme, ilerletme ve geliştirmeye dönük isteklerini temsil ettiğine şüphe yok. Bununla birlikte, bu tür girişimler bağlamındaki geçmiş deneyimler sinir bozucu ve acı vericidir. Çünkü doğru şekilde gerçekleştirilmemişlerdir. Bunlar, kamu karşısında ilan edilmiş bir görünüme sahip olmakla birlikte, arka planda bazı etkili politikacıların amacını temsil ...
     19 Feb 2020 - 04:12   Lire 47 fois   Détails
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI
   ALLAH ADI İLE 01/08/2019 28 Zilkade 1440 DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ, ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN İLERLEMEDE, GENÇLERİN ROLÜNE VURGU YAPTI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Gölgesi Esirgenmesin), Güzel Şehrim Adıyla Bir Gönüllü Kampanyası Başlatan Sayın Hatem al-Madi[1] Hoca’yı Necef-î Eşref Kentinde Büyük Memnuniyetle Kabul Etti. Zat-ı Muhteremleri, Hatem Al-Madi ve onunla beraber hareket eden genç gönüllülerin, yerel ve uluslararası düzeydeki kutsallığı ve statüsü ile doğru orantılı olarak Necef kentinin, güzel bir görünüme bürünmesi için gösterdikleri büyük çabalara övgüde bulundu. Aynı şekilde gençlerin, ülkenin gerçekliğine uygun olacak biçimde bütün alanlarda yapılacak kalkınma ve ilerleme hamlelerinde aktif ve kilit ...
     19 Aug 2019 - 05:15   Lire 160 fois   Détails
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: İYİLİK VEYA KÖTÜLÜK YAPAN ONU MUTLAKA GÖRECEKTİR
   ALLAH’IN ADI İLE 25/07/2019 21 ZİLKADE 1440 DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: İYİLİK VEYA KÖTÜLÜK YAPAN ONU MUTLAKA GÖRECEKTİR Dinî mercî Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin) Kur'an-ı Kerim’i, insan hayatını düzenleyen bir anayasa, onun mubarek ayetlerini de bu anayasanın hükümleri olarak kabul etme ihtiyacına vurgu yaptı. Zira onlar, insanın dünya hayatını düzenlemek suretiyle dünya ve ahiret hayatındaki saadetlerini garantiler. Yüce Allah’ın kullarıyla ilişkilerinde ilahî rahmet ve keremine işaret ederek aşağıdaki ayetin tefsirine değindi: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı ...
     19 Aug 2019 - 05:14   Lire 223 fois   Détails
  • DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: AİDİYET VE SORUMLULUK BİLİNCİ
   ALLAH’IN ADI İLE DİNÎ MERCÎ YAKUBÎ: AİDİYET VE SORUMLULUK BİLİNCİ Muhterem dinî mercî Şeyh Muhammed Yakubî (gölgesi esirgenmesin), bir dine, mezhebe veya fiili olarak bir harekete mensup olan bir kişinin, davranış ve tutumlarında sorumluluk bilincinde olması ve ona göre hareket etmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Zira söz konusu durumun, kişinin ne derece bir aidiyet bilincine sahip olduğunu göstermekle birlikte bireysel hareket etmediğini, bilakis söylem ve eylemlerinin, mensubu olduğu din, mezhep veya içinde bulunduğu fiili harekete mal olacağını bildiğini göstermektedir. Zat-ı Muhteremlerini Necef-i Eşref’teki saygın Ofisinde ziyaret etmeye gelen ziyaretçi heyetlerine yapmış olduğu ...
     19 Aug 2019 - 05:14   Lire 174 fois   Détails
Arsiv
  • KUR’ANÎ KOR 2- Ve deki: Rabbim, ilmimi fazlalaştır
   KUR’ANÎ KOR 2 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًاً Ve deki: Rabbim, ilmimi fazlalaştır. (Taha/114)[1] İlim Taleb Etmenin Adabı: Allah Resülü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: Rabbim beni terbiye etti ve beni en güzel şekilde terbiye etti.[2] Yüce Allah’ın, Resülü’nü (s.a.a) kendisi ile edeplendirdiklerinden biri de O’nun şu ayetidir: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا “Rabbim! İlmimi arttır” de. (Taha/114). Allah Resülü (s.a.a) de bu terbiyeyi ve diğer rabbani adapları aldığı için sürekli olarak ilminin fazlalaşmasını talep eder ve şöyle duada bulunurdu: Ya rabbi beni, bana öğrettiklerinden faydalandır, bana faydalı olacak ilmi öğret ve ilmimi artır. Her durumda Allah’a hamd ...
     01 Nov 2019 - 07:35   Lire 140 fois   Détails
  • KUR’ANÎ KOR 1- ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya
   KUR’ANÎ KOR 1   وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya. (Araf/157).[1] KUR’AN NURDUR Kur’an Nurdur: Kur’an-ı Kerim, kendisini birçok sıfatla nitelendirmiştir.[2] Onlardan biri de Nur’dur. Yüce Allah şöyle buyurur: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. (Maide/15). Ve şöyle buyurmaktadır:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا  Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik. (Nisa/174). Yüce Allah yine şöyle buyurmaktadır: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ...
     01 Nov 2019 - 07:25   Lire 133 fois   Détails
Arsiv
  • ÖN SEVİŞME SIRASINDA AKAN MEZİNİN HÜKMÜ
   ÖN SEVİŞME SIRASINDA AKAN MEZİNİN HÜKMÜ 22- Ön sevişme sırasında erkeklerin cinsel organından akan ve suya benzeyen sıvı yapışkan maddenin hükmü nedir? Acaba kıyafetlere bulaştığında, onları necis kılıyor mu? Ayrıca abdesti bozuyor mu? Allah’ın Adı İle Bahsi geçen sıvıların hepsi temiz olup abdesti de bozmazlar. ...
     18 Sep 2019 - 04:44   Lire 117 fois   Détails
  • İSTİHAZA VE ADET DÖNEMİ KANININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASI
   İSTİHAZA VE ADET DÖNEMİ KANININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASI 12- Kadınların gördüğü kan, ne zaman adet kanı olarak tanımlanabilir? Bu durumda ne zaman gusül abdesti almalıyız? Çok küçük miktarlarda kanama için gusül abdesti almaya gerek olmadığını duydum. Eğer yıkama bir zorunluluksa, bu durumda az miktardaki kanama, adet olarak kabul edilmeli mi? Allah’ın Adı İle Kadının gördüğü kanın adet kanı olduğu yargısında bulunabilmek için bazı koşulların oluşması gerekir: 1. Koyu renkli, yakıcı ve kanama esnasında ağrılı olma niteliklerine sahip olmalı. 2. On günden fazla olmayan ve üç günden de az olmayan bir sürede meydana gelmeli. 3. İki peryod arasındaki ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 107 fois   Détails
  • İHTİYAT-İ VÜCUBİ
   İHTİYAT-İ VÜCUBİ 5- Acaba Muhterem Dini Mercî Şeyhimiz ihtiyat-i vücubide başkasına müracaat etmeyi uygun görüyor musunuz yoksa görmüyor musunuz? Allah’ın Adı İle İhtiyat-i vücubinin iki kaynağı vardır: 1- Delilin net olmayıp mücmel olması veya delillerin uyumsuzluğu vb. gerekçelerden dolayı fetvada tereddüt edilmesi. 2- Meseleye konu olan durumun, asalet’ul ihtiyatın cari olması gereken bir  durum olması. Dolayısı ile eğer ihtiyatın kaynağı birincisi ise, bu durumda gerekli şartlara haiz bir dini merciye müracaat edilmesini caiz görüyoruz. Ama ikincisine böyle bir cevaz vermiyoruz. Zira mükellef, iki kaynak arasındaki farkı bilmediğinden, mutlak olarak vücubi ihtiyatlara göre amel etmeli veya  bizzat ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 99 fois   Détails
  • VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER
   VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER 8- İfadelerinizde ve konuşmalarınızda, salt bir fetvanın kapsamı ötesinde  müminlere bazı talimatlar verdiğiniz ve bir zorunluluk olarak telakki etmelerini  istediğiniz görülüyor. Acaba bu tür yönlendirme ve direktifler, yerine getirilmesi vacip olan velai emirler midir? Perde arkasında misyonel projenizi yürüten kimselere sunulan öneriler ile söz konusu bu direktif ve yönlendirmelerin arasındaki fark nedir? Allah’ın Adı İle Şer’i yönden verilmiş hükümler, ister direk olarak verilmiş olsun, ister geniş bir konuşma veya beyanatın kapsamı dahilinde söylenmiş olsun aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 103 fois   Détails
  • A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR
   A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR 11- Taklid mercii olacak kimsede a’lamiyet gerekli bir koşul mudur? Şöyle ki; bu yolla kendisini - Masumlardan (a.s) sonra - mürşit ve yol gösterici olarak gördüğümüz bu şahsın, Şer’i hükümlerin çıkarımında herkesten daha bilgili olması şart mıdır yoksa şart değil midir? Her iki durum ile ilgili kanıt nedir? Allah’ın Adı İle İçinde ihtilaf olan konularda - ve bu tür konular vardır – taklid merciinin a’lamiyet sıfatına sahip olmasını şart koşuyoruz. Eğer böyle bir kişinin tespiti yapılamayacaksa bu durumda a’lamiyeti muhtemel olana gidilmelidir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:43   Lire 107 fois   Détails
  • İÇTİHAT VE A’LAMİYET
   İÇTİHAT VE A’LAMİYET 1- İçtihat ve A’lamiyeti (en bilgililik) belirleyebilecek Şer’i yöntemler hangileridir? Allah’ın Adı İle Kişinin içtihat ve a’lemiyeti, kendi nezdinde vicdani ve oluşsaldır, ama başkalarının nezdinde ise, müçtehitler başta olmak üzere ilim havzasının değerli hocaları olan uzman ve yetkin kişilerin şahitliği ile mümkündür. Diğerleri bu konuda görüş bildiremez ve sayıları ne kadar çok olursa olsun sözleri dikkate alınamaz. Evet, ailede, aile reisinin fikrini, tecrübeli bir insan olması nedeniyle değil, onun görüşlerine güven duyduğu için bire bir uygulandığı veya herhangi bir şehrin bilgininin, sözlerinin tüm şehir halkı tarafından dinlenilmesinde olduğu gibi diğer ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 102 fois   Détails
  • VELİ-İ FAKİH'İ TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   VELİ-İ FAKİH'İ TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   9- Veli-i Fakih'e bağlılık vacip midir? Tabi bununla siyasi açıdan bağlılığı kastediyorum. Allah’ın Adı İle İmam Mehdi’nin (a.f) değerli imzasını taşıyan rivayette öğütlendiği gibi doktriner meseleler veya siyasi tutumlar veyahut sosyal olaylarla alakalı meydana gelen tüm konularda taklid mercinizin tavsiyelerine uymalısınız. Zira İmam (a.f) şöyle buyurmuştur: “Meydana gelen olaylara gelince, hadislerimizi rivayet edenlere müracaat edin! Doğrusu onlar, benim sizin üzerinizdeki hüccetlerim, ben de Yüce Allah’ın onların üzerindeki hüccetiyim.”     ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 90 fois   Détails
  • YÜZÜ NEMLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN YAĞIN (KREM) HÜKMÜ
   YÜZÜ NEMLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN YAĞIN (KREM) HÜKMÜ 16- Kışın soğuk hava nedeniyle, insanlar sık sık ve devamlı bir şekilde yüz yağı (Vazelin ...) gibi kremler kullanıyor. Farz edin ki birisi, iki saat ya da daha çok veya daha az bir zaman dilimi öncesinde krem kullandığını bilerek abdest almaya gitti. Bu durumda direk olarak abdest alabilir mi yoksa öncesinde bedenindeki yağı tamamen çıkarmak mı zorunda? Allah’ın Adı İle Tortunun, suyun cilde ulaşmasını engellemeyen sadece yağlı bir doku olması durumunda abdest almaya engel herhangi bir durum söz konusu değildir. Ama eğer sürülen yağ bir tampon ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 110 fois   Détails
  • DİĞER MEZHEPLER İLE BERABER NAMAZ KILMAK
   DİĞER MEZHEPLER İLE BERABER NAMAZ KILMAK 31- Farz edelim ki Ehli Sünnet kardeşlerimizden birinin evindeyiz ve namaz vakti girdi. Eğer evinde mühür yoksa nasıl namaz kılmalıyız? Bu durumda seccade üzerinde namaz kılmamız yeterli olacak mı? Allah’ın Adı İle Üzerine secde etmenin doğru olduğu nesneyi bulmada herhangi bir engel yoksa bulmaya çalışılmalı. Bu da sadece mühürle sınırlı değildir. Zira bir ağaç yaprağına veya hasır paspaslara veyahut sazlık hamurundan yapılmış bir kağıda ve buna benzer malzemelerle yapılan her şeye secde etmek sahihtir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:42   Lire 92 fois   Détails
  • ŞÜPHE GÜNÜNDE ORUÇ
   ŞÜPHE GÜNÜNDE ORUÇ 39- Şaban ayının son günü – yani 30. gün – mü yoksa Ramazan ayının ilk günümü oluşunda şüphe duyduğumuz ve bu her iki aydan hangisine ait olduğu hakkında gönül rahatlığına sahip olmadığımız gün, ne yapmalıyız? Allah’ın Adı İle Ramazan ayından olması niyeti ile şüphe gününde oruç tutmak batıldır. Hatta eğer niyette tereddüt edilirse, o da orucu bozar. Oruç tutuyorum diyen kimse, eğer o gün Şaban ayından bir gün ise, müstahap bir oruçtur. Ama eğer Ramazan ayından ise, bu durumda farzdır. Bu da sahih ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu durumda ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 99 fois   Détails
  • ÇOCUKLARININ ORUÇ TUTMALARINI ENGELLEYEN EBEVEYNLERİN HÜKMÜ
   ÇOCUKLARININ ORUÇ TUTMALARINI ENGELLEYEN EBEVEYNLERİN HÜKMÜ 49- Bulüğ yaşlarına erişen çocuklarını, çok genç oldukları ve henüz oruç tutmaya güç yetiremedikleri bahanesiyle oruç tutmaktan meneden anne ve babaların hükmü nedir? Ayrıca çocuklar, bu durum karşısında ne yapmalıdır? Allah’ın Adı İle Böyle bir tutum sergilemek caiz değildir ve takvaya da aykırı bir davranış biçimidir. Ayrıca dini hafife alma savından kaynaklanmaktadır. Aksine çocuklarını teşvik etmeleri ve yükümlülük yaşına geldikten sonra orucun kendilerine kolay gelmesi için onları ergenlikten önce oruç tutmaya alıştırmaları gerekir. Çocuklara gelince, oruç tutmaları gerekir, çünkü Yaradan'ın itaatsizliğinde hiçbir yaratılan itaat söz konusu değildir. ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 97 fois   Détails
  • DİŞ DOKTORU
   DİŞ DOKTORU 47- Dişlerini tedavi ettiği için doktor tarafından yemek yemesi yasaklanan ve sadece sıvı gıdaları tüketmesine izin verilen bir kişi, oruç tuttuğunda halsizlik ve yorgunluk hissettiği için bu durumda oruç tutmayabilir mi? Allah’ın Adı İle Eğer kişi oruç tutmanın kendisine zarar vereceği kaygısını taşıyorsa, oruç tutmayabilir ama daha sonra kaza etmekle yükümlüdür.   ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 86 fois   Détails
  • RAMAZAN AYI GÜNDÜZÜN KUR'AN-I KERİM OKUMAK
   RAMAZAN AYI GÜNDÜZÜN KUR'AN-I KERİM OKUMAK 66- Daha önceki bir fetvanızda, İkinci Şehit Seyid Sadr (k.s) tarafından ihtilaflı konularda size müracaat edilmesi ile ilgili olarak yetkili kılındığınızı ifade etmiştiniz. Var olan ihtilaflı konulardan bir tanesi de oruçluyken yanlış bir şekilde Kur’an okuma ve dua etme konusudur. Bu konu ile ilgili fikriniz nedir? Allah’ın Adı İle Doğru ve sahih bir şekilde okumak için her türlü çaba gösterilmelidir ama kişi bundan daha fazlası ile yükümlü değildir, çünkü her şeyin bir baharı vardır ve Kur'an-ı Kerim’in baharı da Ramazan ayıdır. Zaten Fıkh’ul Hilaf (İhtilaflı Fıkıh) adlı ...
     18 Sep 2019 - 04:41   Lire 98 fois   Détails
  • RAMAZAN AYINDA GÜNDÜZÜN SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ
   RAMAZAN AYINDA GÜNDÜZÜN SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ 70- Bazı talebeler, muhterem İkinci Şehit Sadr'ın (k.s) sigaranın orucu bozmadığına dair fetvası bulunduğunu iddia ederek oruç ayı gündüzün sigara içmektedirler. Allah’ın Adı İle Biz bu durumdan menediyor ve içilmesine izin vermiyoruz. Ayrıca Şehit Seyid’i (k.s) taklit etmeye devam etme konusu, tartışmalı konularda bana müracaat etme şartına bağlıdır. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 87 fois   Détails
  • ŞİİLER VE SÜNNİLER ARASINDAKİ EVLİLİK
   ŞİİLER VE SÜNNİLER ARASINDAKİ EVLİLİK 88- Sünni bir erkeğin Şii bir kızla evlenmesi ile ilgili Şeriat’ın hükmü nedir? Acaba böyle bir evlilik mümkün müdür? Eğer yanıt olumlu ise, bu durumda konu ile ilgili olarak sağlanması gerekli olan koşullar nelerdir? Böyle bir evliliğin haram olduğunu duymuştum. Allah’ın Adı İle Böyle bir evlilik caizdir, çünkü evliliğin geçerlilik şartı İslam’dır (Müslüman olmak) ve bu durum, Kelime-i Şehadetin telaffuz edilmesi ile gerçekleşmektedir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 97 fois   Détails
  • EVLENİLMEK İSTENEN KADINLARA BAKMANIN HÜKMÜ
   EVLENİLMEK İSTENEN KADINLARA BAKMANIN HÜKMÜ 89- Bir erkeğin, üzerinde örtüsü olmadan evlenmek istediği bir kadını görmesine - yani evlenmeden önce - cevaz var mıdır? Yine bir erkek - evlenmeden önce –kadın vücudunun diğer hangi kısımlarını görebilir? Allah’ın Adı İle Yüzüne ve avuçlarına bakmak yeterlidir, zira bu organlar vücudunun geri kalanının niteliğinden haber vermekteler. Ayrıca eğer erkek isterse veya kadının vücudunda zararlı herhangi bir şeyin varlığından kaygı duyarsa kendi akrabalarından bir kadını, evlenmek istediği bayanın vücudunu detaylı olarak incelemekle görevlendirebilir. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 104 fois   Détails
  • TELEFONLA BOŞANMA
   TELEFONLA BOŞANMA 93- Aradaki mesafenin uzunluğundan ötürü örneğin telefonla boşanma davası için tanıklık yapılabilir mi? Allah’ın Adı İle Her iki tanığın da, boşanma sigasını söyleyen erkeğin sesini birlikte duymaları gerekmektedir. Ayrıca dolandırıcılık veya aldatma gibi durumlardan emin olunduğu taktirde günümüz iletişim araçları yoluyla bunu sağlamanın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 103 fois   Détails
  • KADININ, AÇIKÇA GÜNAH İŞLEYEN KOCASINA KARŞI TUTUMU
   KADININ, AÇIKÇA GÜNAH İŞLEYEN KOCASINA KARŞI TUTUMU 96- Müslüman bir kadın ve çocukları olan bir anne olarak, İslam'ın gerçek anlamı doğrultusUnda Müslüman bir kişi olarak tanımlanamayacak bir kocaya karşı tutumum nasıl olmalıdır? Zira kocam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ve apaçık bir biçimde günah işliyor! Allah’ın Adı İle Eğer barınma ve maişetin için gerekli olan nafaka konusunda eksiklik göstermiyorsa ve günlük namazlar ve Ramazan ayı orucu gibi farzları terk etmen veya yabancı erkeklerin önünde örtünü çıkarman gibi bir haram işlemene de seni zorlamıyor ise, bu durumda ona karşı sabırlı ol, hikmet ve güzel bir ...
     18 Sep 2019 - 04:40   Lire 100 fois   Détails
  • MÜSLÜMAN OLMAYAN ÜLKELERDE TAVUK TÜKETMENİN HÜKMÜ
   MÜSLÜMAN OLMAYAN ÜLKELERDE TAVUK TÜKETMENİN HÜKMÜ 98- Müslüman olmayan yabancı ülkelerde tavuk eti yemenin hükmü nedir? Şunu da ifade etmem gerekir ki ben, Iraklı bir kişiden tavuk etimi almaktayım. Kendisi  elindeki piliçlerin Türkiye’den getirildiğini ve Türkler tarafından İslami usullere uygun bir şekilde kesildiğini söylemektedir. Bu durumda bu piliçlerin helal olduklarına hükmedebilir miyiz yoksa hükmedemez miyiz? Allah’ın Adı İle Eğer sözüne güveniyor ve kalbinde ona karşı itminan hasıl oluyorsa, bu durumda söz konusu piliçleri tüketmende hiçbir beis yoktur. ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 94 fois   Détails
  • HİÇ FİLESİ OLMAYAN BALIĞIN HÜKMÜ
   HİÇ FİLESİ OLMAYAN BALIĞIN HÜKMÜ 97- Bize pulları olmayan balık türlerinin, mekruh veya haram oluş nedenlerini söyleyebilir misiniz? Allah’ın Adı İle Elimizde, hiç filetosu olmayan balık türlerini yemenin haram olduğunu gösteren sahih kanıt bulunmaktadır. Nedenine gelince ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. (Enbiya/23). ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 103 fois   Détails
  • EŞ VE ÖRTÜ
   EŞ VE ÖRTÜ 102- Yakında evleneceğim, içinde erkek kardeşlerimin de olduğu ailemle beraber aynı evde yaşamaktayız. Eşimin uzun süre boyunca evin içinde örtülü durmasının kendisine zor geleceği gerçeğinden yola çıkarak acaba eşimin ev içinde örtüsünü çıkarmasına müsaade etmem caiz midir? Allah’ın Adı İle Buna izin vermek veya vermemek senin elinde değildir, çünkü Şer’i hükümler icra edilme zorunluluğuna sahiptirler. Dolayısı ile kadının, aynı çatı altında beraber yaşadığı kocasının kardeşlerine karşı  bile örtünmesi gerekir. Bu bağlamda kendisine düşen, mevcut şartlardan mütevellid zorluklara karşı sabır göstermesi, sana düşen ise eşine layık ayrı bir ev tutabilmek için ...
     18 Sep 2019 - 04:39   Lire 91 fois   Détails
  • ÖRTÜYE RİAYET ETMEDEN İBADET ETME
   ÖRTÜYE RİAYET ETMEDEN İBADET ETME 103- 15 senedir namaz kılıp oruç tutuyorum, ama tüm bu zaman zarfında hiç örtü takmadım. Tabi doğduğumdan beri başörtüsü giymeye çok ciddi şekilde rağbetim var. Aslında türban takarak çocuklarım için de iyi bir örnek olmak istiyorum. Bu bağlamda imanımı güçlendirmek için ne yapmam gerekir? Bu arada annem, örtünmeme karşı çıkıyor ve bu konuda ısrarcı davranıyor. Allah’ın Adı İle Örtünün ilahî bir emir olduğunun idrakinde olmanızın kendisi, sizi ona uymaya sevk etme noktasında yeterlidir. Zira Yüce Allah’ı emir ve yasakları aşılmamalıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 107 fois   Détails
  • KADINLARIN ÇORAP GİYMESİ
   KADINLARIN ÇORAP GİYMESİ 106- Kadınların, aynı evde beraber yaşadıkları eşlerinin kardeşlerinin önünde çorap giymeleri, İslami örtü çerçevesinde mi değerlendirilmektedir? Allah’ın Adı İle Burada, açık olması caiz olan ayağın görünen kısmı dışındaki bölümün örtünmesi açısından ihtiyat bulunmaktadır.   ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 95 fois   Détails
  • CENİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
   CENİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 107- Bazen doktor, hamilelik sırasında fetüste bazı anormallikler veya sakatlıklar teşhis edebilir, bu durumda doktor anne ve babaya fetüsün düşürülmesi ile ilgili bilgi vererek bunu tavsiye eder. Böyle bir durumda ebeveynlerin cenini düşürmeye rıza gösterip düşürmeleri caiz midir? Allah’ın Adı İle Bu miktar, haram olan, kan parası gerektiren ve canlı bir insanın katledilmesi olan fetüsü düşürmek için yeterli derecede gerekçe olamaz. Evet, eğer cenin çok küçük bir başa sahip olma gibi normal bir insanın özelliklerini taşımıyor ise, bu durumunda fetüsü düşürmenin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 101 fois   Détails
  • ORGAN BAĞIŞI
   ORGAN BAĞIŞI 108- Hayatta olan bir kimsenin kendisine ait herhangi bir organı birine bağışlaması caiz midir? Allah’ın Adı İle Bedenin organlarını bağışlamak caiz değildir. Çünkü organlar insana ait bir mülk değildir. Evet, bazı organlarını bağışlayarak bir insanın hayatını kurtaracaksa ve bu durum kendisi için açık bir zarara neden olmayacaksa o zaman yapılan organ bağışında herhangi bir beis olmaz. ...
     18 Sep 2019 - 04:38   Lire 104 fois   Détails
  • ÖLÜNÜN ORGANLARINI TIBBİ AMAÇLA KULLANMAK
   ÖLÜNÜN ORGANLARINI TIBBİ AMAÇLA KULLANMAK 109- Ölünün organlarının (tıbbi amaç için) alınması caiz midir? Allah’ın Adı İle İnsanın dirisinin ve ölüsünün saygınlık ve kutsallığı, ayrıca ölünün organlarının kesilmesinin (müsle) haram oluşundan ötürü böyle bir eylem caiz değildir. Ancak tıbbın belirlediği bir zorunluluk hali söz konusu olduğunda ise Müslüman olmayan kimselere ait cesetlerin organları öncelenmelidir.   ...
     18 Sep 2019 - 04:37   Lire 90 fois   Détails
  • KOZMETİK CERAHİ OPERASYONLARININ ŞER’Î TEMELLERİ VE KURALLARI
   KOZMETİK CERAHİ OPERASYONLARININ ŞER’Î TEMELLERİ VE KURALLARI Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (bereketleri daim olsun) Selamün aleyküm. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kozmetik cerahi operasyonların Şer’î temel ve kuralları nelerdir? Bu tür operasyonlarla ilgili Şer’î kontroller nelerdir? Allah’ın Adı İle Günümüzde popüleritesi fazla olan kozmetik cerahi operasyonlar,  konu ile ilgili Şer’î hükmün belirlenmesinde belirleyici bir etken olan birden fazla forma sahiptir. Bunlardan bir tanesi: toplumsal bir boyutu olan ve cahiller tarafından küçümsenmeye sebebiyet veren yüzün veya vücudun herhangi bir yerindeki biçimsel deformasyonu onarmak için böyle ...
     18 Sep 2019 - 04:37   Lire 114 fois   Détails
  • BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI
   BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI 113- Bir erkeğin yabancı bir kadını hayalinde canlandırmasının hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Hayal gücü, insanın gücü dışındaki fikirler ve görüntüler arasındaki hareketten ibaret olduğu için Yüce Allah, hayal yüzünden kimseyi sorumlu tutmaz, ancak kişi haramlara düşürecek ölçüde hayal gücünü kullanıp düşlere dalmamalı, zihinden atılmaları mümkün olan bu tür düşünce dizinlerinin arasındaki bağı keserek zihnini arındırması gerekir.     ...
     18 Sep 2019 - 04:36   Lire 111 fois   Détails
  • BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI
   BİR ERKEĞİN YABANCI BİR KADINI HAYALİNDE CANLANDIRMASI 113- Bir erkeğin yabancı bir kadını hayalinde canlandırmasının hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Hayal gücü, insanın gücü dışındaki fikirler ve görüntüler arasındaki hareketten ibaret olduğu için Yüce Allah, hayal yüzünden kimseyi sorumlu tutmaz, ancak kişi haramlara düşürecek ölçüde hayal gücünü kullanıp düşlere dalmamalı, zihinden atılmaları mümkün olan bu tür düşünce dizinlerinin arasındaki bağı keserek zihnini arındırması gerekir.     ...
     04 Sep 2019 - 04:12   Lire 106 fois   Détails
  • SPOR BAHİSLERİNE KATILMANIN HÜKMÜ
   SPOR BAHİSLERİNE KATILMANIN HÜKMÜ 117- Ailesi oldukça fakir olduğu için onlara destek olmak amacı ile at yarışı gibi spor bahislerine katılmak helal midir? Allah’ın Adı İle Bahis haramdır. Bu bağlamda ödülün hayır işlerinde harcanması gerekçesi ile gerekçelendirilemez. Zira Allah’a, itaatsizlik ile itaat edilmez.   ...
     04 Sep 2019 - 04:12   Lire 99 fois   Détails
  • KADININ, KOCASININ ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE ETMESİ
   KADININ, KOCASININ ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE ETMESİ 118- Bir kadının, kocasının kafelere gitmesini veya arkadaşları ile buluşmasını önleme hakkı var mı? Allah’ın Adı İle Kadının, kocasını Şeriat tarafından haram olarak görülmeyen herhangi bir eylemden alıkoyma hakkı yoktur. Ayrıca bu durumun çözümü  yolu, kocasını engelleme değil, bilakis sevgi, sadakat ve şeffafiyete dayalı güçlü bir ilişki kurma ile mümkün olduğunu düşünüyorum.          ...
     04 Sep 2019 - 04:11   Lire 93 fois   Détails
  • DİNİ BAĞLILIKLARI ZAYIF OLANLARLA ÇALIŞMA
   DİNİ BAĞLILIKLARI ZAYIF OLANLARLA ÇALIŞMA 122- İş fırsatlarının eksikliği nedeniyle, geceleri dayımın dükanında çay satarak çalışmaktayım. Ama dayım kötü karakterli ve küfürbaz bir adam. Ona defalarca nasihat etmeme rağmen düzelmiyor ve  eski hali üzerine devam ediyor. Böyle bir kimse ile çalışmak caiz midir? Allah’ın Adı İle Onunla çalışmana engel teşkil edebilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Kendisine gelip sürekli hatırlaması için ona nasihat etmeye ve onu doğru bir ahlaka yönlendirmeye devam edin. Öyle gözüküyor ki güçlü bir iradeye sahiptir. Ama senden etkilenecektir. Dualarım sizinle!   ...
     04 Sep 2019 - 04:11   Lire 102 fois   Détails
  • Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme
   RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE Ölmüş Dinî Mercîleri (Allah Ruhlarını Kutsasın) Taklid Etme ve İhtiyat-i Vücubî İle Amel Etme Muhterem Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (bereketleri daim olsun) Selamün Aleyküm. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bize aşağıdaki konular ile ilgili fetva verin, Allah sizi mükafatlandırsın: 1- Seyid Üstad Ebu Kasım Hûyî (k.s) ve şu anda hayatta olmayan diğer dinî mercîlerin (Allah ruhlarını kutsasın) taklid etmeye devam edilmesine cevaz veriyor musunuz? 2- İhtiyat-i vücubî meselelerinde sizden başkalarının Risale-i Ameliye’lerine  müracaat edilmesi mümkün müdür? Muhterem Seyid Hûyî’nin Bağdat’ta İkamet Eden Mukallidlerinden Bir Grup Allah’ın Adı İle Selamün Aleyküm. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 125 fois   Détails
  • PARKLARDA VE DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK
   PARKLARDA VE DENİZ KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK 131- Bizler, Muhterem Zatınızı taklit eden kimseleriz. Gezip eğlenmek amacıyla ormana ya da deniz kenarına piknik yapmak için gitmenin hükmü nedir? Allah’ın Adı İle Rahatlama gibi ruha ferahlık veren rasyonel bir gerekçe varsa ve gidilen mekanda harama götüren bir durum söz konusu değilse, bu durumda herhangi bir beis yoktur. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 111 fois   Détails
  • ÇEVRE KİRLİLİĞİ
   ÇEVRE KİRLİLİĞİ 128- Acaba küresel ısınmaya ve birçok kentin sular altında kalmasına neden olacak kutuplardaki buzulların erimesi olarak bilinen büyük zararlı etkileri olan çevre kirliliğine neden olmak haram mı? Allah’ın Adı İle Halkın genelinin çıkarına, yani insanların çıkarlarına doğrudan zarar verdiği tespit edilen herhangi bir uygulamanın içerisinde bulunmak haramdır. ...
     04 Sep 2019 - 04:10   Lire 110 fois   Détails
  • CASİYE SURESİNİN ALTINCI AYETİNİN YORUMU
   CASİYE SURESİNİN ALTINCI AYETİNİN YORUMU 133- Casiye Suresinin altıncı ayetinde şunu bulmaktayız:  تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ  İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? (Casiye/6). Sormak istediğim soru ise şudur: Bu ayetin, hadislere gerek olmadığına dair kesin kanıt olduğunu iddia eden bir arkadaşım var. Bu ayeti nasıl anlamalı veya yorumlamalıyım? Allah’ın Adı İle Sünnet-i Şerife’ye olan ihtiyaç Kur’an-ı Kerim ile sabittir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  وما أتاكم الرسول فخذوه ‏وما نهاكم عنه فانتهوا  Peygamber size ne verdiyse onu ...
     04 Sep 2019 - 04:08   Lire 95 fois   Détails
  • ÖLÜ DOĞAN ÇOCUKLARIN KADERİ
   ÖLÜ DOĞAN ÇOCUKLARIN KADERİ 137- Ruhun üflendiği cenin veya hiç günah işlemeden ölen çocukların durumu ne olacak? Kıyamet gününde onlara ne olacak? Gerçekten daima duyduğumuz gibi, bu kimseler öldüklerinde doğrudan cennetteki meleklere mi dönüşecekler? Allah’ın Adı İle Rivayetlerden anlaşıldığı kadarı ile onlar doğrudan Cennete uçmakta ve Yüce Allah’ın kaza ve kaderine karşı sabreden mümin anne ve babaları hakkında şefaat etmeyinceye kadar da cennette girmedikleri bildirilmektedir.   ...
     04 Sep 2019 - 04:08   Lire 118 fois   Détails
  • KADIN VE ERKEĞİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ SOHBET ETMESİNİN HÜKMÜ
   ALLAH’IN ADI İLE KADIN VE ERKEĞİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ SOHBET ETMESİNİN HÜKMÜ Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (Gölgesi Esirgenmesin) Bir bayanla cep telefonu ya da messenger aracılığıylaç hidayetine vesile olmak veya genel olarak faydalı bazı sosyal konular hakkında konuşup tartışmanın hükmü nedir? Zira bu tür eylemlerde bulunan kimseler karşıdaki bayanı kendi öz kardeşleri olarak gördüklerini dolayısıyla da istediği zaman sesini duyma ve onunla konuşma hakkına sahip olduklarını iddia etmektedirler. Aynı zamanda bu durumun her iki taraf arasında cinsel içgüdüyü motive edecek ve tetikleyecek herhangi bir şeyin oluşturmadığını dile getirmekteler... Muhterem Zatınızın ...
     04 Sep 2019 - 04:07   Lire 123 fois   Détails
  • GENÇLER VE CİNSEL TAHRİKLER
   GENÇLER VE CİNSEL TAHRİKLER Evlilik yaşım geçmiş bir gencim. Evlilik masraflarının üstesinden gelemediğim ve finansal yetersizlik nedeniyle evlenemedim. Ama büyük cinsel baskılardan muzdaribim. Her yerde var olan ve cinselliği tahrik eden bunca cazibenin varlığı karşısında ne yapılmasını tavsiye edersiniz? Yüce Allah size hayır versin! Allah’ın Adı İle Şehvetini tahrik edecek şeylerden uzak dur. Aksi taktirde harama düşersin. Şehveti kışkırtacak öncüllerden de kendini koru. Evlenmek sureti ile nefsini koruma altına al. Allah sana yardım edip inayetini bahşedecektir. “Rızık, eş ve aile ile beraberdir.” Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak evlilik hazırlıklarına başlamanızı, aynı zamanda konuyla ilgili ...
     04 Sep 2019 - 04:07   Lire 101 fois   Détails
  • FETVA KONUSU: ADET DÖNEMİNDE OLAN KADINLAR VE KUR’AN TİLAVETİ
   FETVA KONUSU: ADET DÖNEMİNDE OLAN KADINLAR VE KUR’AN TİLAVETİ Allah’ın Adı İle Soru: Adet döneminde olan bir bayanın mutlak anlamda veya belirli koşullar altında Kur’an-ı Kerim’i okuması caiz mi? Yanıt: Allah’ın Adı İle Adet döneminde olan bir bayanın Kur’an-ı Kerim’den istediğini okumasında herhangi bir beis yoktur. Ama herkes için müstahap olduğu gibi kendisine de Kuran-ı Kerim’i okumak için abdest alması müstahaptır.  Evet, bir bayan adet dönemindeyken içinde vacip secdeyi barındıran ve Süver’il Azaim diye isimlendirilen Fussilet, Necm ve Alak surelerini okuması caiz değildir. Fakat eğer bir başkası söz konusu sureleri tilavet eder ve kendisi ...
     04 Sep 2019 - 04:06   Lire 127 fois   Détails
  • RAMAZAN AYI ORUCU VE LİSE ALTINCI SINIF GENEL SINAVLARI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Değerli Gölgeniz Esirgenmesin)
     RAMAZAN AYI ORUCU VE LİSE ALTINCI SINIF GENEL SINAVLARI Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî (Değerli Gölgeniz Esirgenmesin) Biz, lise altıncı sınıfta okuyan bir grup erkek ve kız öğrencileriz, Eğitim Bakanlığı, 06/04/2015 tarihli kararı ile, sınav takvimini Haziran ayının yirmi yedinci günü yani Ramazan ayının 6/15 ila 7/18’inci günlerine denk gelen tarihte başlamasına karar verdi. Bu yıl bizim için kaderimizi belirleyen ve gelecekteki hayatımızın yol haritasını çizen bir yıldır. Oruç tutma ise ders çalışmamıza zarar vermektedir. Özellikle sınavlar arasında yorgunluk nedeniyle dinlenmemiz ve bir sonraki sınava hazırlanmamız gerekir. Bu yıl, Ramazan ayı ...
     24 Aug 2019 - 05:39   Lire 133 fois   Détails
  • KARA PARA AKLAMA OLARAK BİLİNEN ŞEYİN HARAM OLUŞU
     KARA PARA AKLAMA OLARAK BİLİNEN ŞEYİN HARAM OLUŞU Muhterem Dinî Mercî Ayetullah’ul Uzma Şeyh Muhammed Yakubî (değerli gölgesi esirgenmesin). Selamün Aleyküm ve Rahmetüllahi ve Berakatühü Merkezi Kum’da bulunan Al-Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Fıkıh ve medenî kanun karşılaştırmasıyla kara para aklama üzerine bir araştırma yapmaktayım. Doğrusu bu konu, çağdaş konulardan biridir. Fetvalar ve fıkhi sorular ile ilgili çok sayıdaki kitabı araştırdım ama konuyla ilgili alimlerimize ait herhangi bir görüş bulamadım. Tabi burada Şiî hukukçuların konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymak çok önemlidir. Aynı zamanda para aklama veya başka bir deyişle kara para ...
     24 Aug 2019 - 05:39   Lire 208 fois   Détails
  • İSLAM'DA CİHAT ETKENLERİ
     İSLAM'DA CİHAT ETKENLERİ Muhterem Dinî Mercî Şeyh Muhammed Yakubî Sizleri büyük bir saygıyla selamlarım, Yüce Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Her şeyden önce kendimi tanıtmak istiyorum: ben, Irak’ın Musul kentinden Hıristiyan bir rahibim ve şu anda Fransa'nın Paris şehrinde yaşıyorum. Dinler Bilimi branşını okuyorum ve tam uzmanlık alanım ise Dinler Arası Diyalog Bilimi olacak. Gelecek yıl yüksek lisans diplomasını almış olacağım. Yüksek lisans tezim İslam ve Hıristiyanlıkta Cihad konusu olacak... Bu, Zat-ı Muhteremlerinizin de bildiği üzere, dikenleri çok olan meseledir. Çoğu zaman da orijinal bağlamından da saptırılarak yanlış anlaşılan bir konudur. Araştıma direktörüm ...
     24 Aug 2019 - 05:38   Lire 185 fois   Détails
Arsiv
Powered by Vivvo CMS v4.7