• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
بيشترين بازديد

دانشگاه مذاهب اسلامى يكى از پروژهاى اميد كننده در راه وحدت اسلامى وجلو گيرى از تكفير وانحرافهاى فكرى ودينى است.

|   |   زمان مطالعات : 148
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
دانشگاه مذاهب اسلامى يكى از پروژهاى اميد كننده در راه وحدت اسلامى وجلو گيرى از تكفير وانحرافهاى فكرى ودينى است.

حضرت آية الله عظمى جناب شيخ يعقوبي دامت بركاته

دانشگاه مذاهب اسلامى يكى از پروژهاى اميد كننده در راه وحدت اسلامى وجلو گيرى از تكفير وانحرافهاى فكرى ودينى است.

به نام خدا :چهار شنبه 25/شعبان /1440 برابر 1/5/2019

حضرت آية الله شيخ يعقوبي دامت بركاته جمعى از نمايندگان دانشگاه مذاهب اسلامى را در دفترشان واقع در نجف اشرف ديدار كرد كه عبارتند از رياست محترم دانشگاه حضرت آية الله شيخ مختارى دامت بركاته ومعاون امور علمى وبين المللى دانشگاه ومعاون امور تداركاتى وبرخى از مشاورين رياست دانشگاه محترم.

حضرت مختارى عرض مختصرى از هدفهاى تشكيل اين دانشگاه وبرنامه هاى درسى آن را بيان كرد وتعداد شعبهاى اين دانشگاه در داخل جمهورى اسلامى إيران وخارج آن شمارش كرد وهمچنين تعداد دانشجويان در دانشگاه را ارائه كرد.

حضرت آية الله يعقوبي به نقش وفعاليتهاى دانشگاه مذاهب اسلامى براى نزديك كردن ملتهاى اسلامى به يكديگر در بعضى از كشورها ستود، وهمچنين حضرت نمايندگان را به افتتاح يكى از شعبهاى اين دانشگاه در بغداد دعوت كرد، براى اينكه بغداد پايتخت نزديك شدن وهمزيستى ميان مذاهب مختلف اسلامى است ورياست علم كلام بر عهده ى شيخ مفيد وشيخ طوسى در آن زمان بود ومسلمانان به بالاترين درجه هاى همزيستى ووحدت فكرى رسيدند تا وقت كه فتنه شروع شد وحضرت شيخ طوسى به نجف اشرف انتقال يافت، وهمچنين حضرت شيخ يعقوبى به درك وفهم فقه اهل تسنن براى رسيدن به نقاط مشترك اشاره كرد بر طبق همان اصولى كه حضرت آية الله بروجردى گذاشت.

جناب شيخ يعقوبى فرمودند من در سخنرانيهاى سابق بر ضرورت ورود در درون فكر تكفيرى واز بين بردن گرهاى خطرناك آن تأكيد كردم، براى اينكه تكفير وانحرافهاى فكرى كارى بيهوده نيست، بلكه يك فرهنگ تكيه بر اصولى كه ديگران براى انجام دادن كارهاى دشمنى زا وادار ميكند، براى همين بايد اين طرز تفكر را از بين برد ويك تفكر نو بر ضد آن ايجاد كرد، وكشورهاى اسلامى از اين خطر بزرگ بر عليه دين واسلام هشدار داد.

جناب شيخ يعقوبى بيان فرمود دانشگاه مذاهب اسلامى يك پروژه ى پيشگام است كه با همه ى محتواى آن از لحاظ درسهاى كه در آن تدريس ميشود وهمه ى جزئيات ديگرى كه همواره به پخش آگاهى ونزديك كردن ديدگاها كمك ميكند وتوطئه هاى تخريب كننده كه بر عليه امت اسلامى كشيده براى از بين بردن وپاره وضعيف كردن ملتها را افشا ميكنند.

وهمچنين حضرتشان بر اهميت بر پا داشتن فرهنگ همگرايى وهمزيستى مذهبي وتوسعه ى اينگونه پروژه هاى مبارك دعوت كرد وبه ترويج فرهنگ ضد تكفير وانحرافهاى فكرى خصوصا در كشورهاى كه هدف اين نوع توطئه ها واقع شدند، سپس حضرت فرمودند اميدوارم كه نبايد از بر پا كردن اينگونه پروژه ها بعنوان نشر تشيع تلقى كرد، بلكه اين موضوع بزرگتر وخطرناكتر از آنست، وبه پيروى از راه ائمه ى اطهار كه به نصيحت وآگاهى مردم اهميت بسيار قائلند، نه به خاطر دعوتشان به تشيع كه احيانا باعث تحريكها ى دشمنى زا ميشود، براى اينكه ائمه ى اطهار عليهم السلام خوب ميدانند كه اگر حقيقت از راه درست به مردم برسد حتما آن حقيقت را قبول واز آن پيروى ميكنند، همانطورى كه از امام ع نقل شده (أن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا).

سپس حضرت آية الله مختارى دانشنامه ى فقه الخلاف را ستود، واين دانشنامه عبارتند از بيانات حضرت آية الله يعقوبى كه در درس خارج فقه به مدت دوازده سال ارائه ميكرد.

حضرت شيخ يعقوبى به نتيجه هاى مهمى رسيد كه ميتوانند بعضى از خلافهاى كه با اهل تسنن بر طرف كند وبعضى از گرها را باز كند، در پايان نمايندگان از پذيرائى واستقبال باشكوه ومجلل ايشان سپاس گذارى كردند، وجناب شيخ مختارى براى ادامه ى اين ديدارهاى كه براى پيشرفت امتهاى اسلامى واز بين بردن خطرها اظهار اميدوارى كرد، كه اينگونه ديدارها به ارتقاى سطح فرهنگ امت اسلامى كمك ميكند تا بتواند باتهديدهاى تخريب آميز روبرو شود،

ضمنا ياد آورى ميشود كه حضرت مرجع يعقوبى در يكى از سخنرانيهايش به دانشگاه مذاهب ونحوه ى استفاده از آن اشاره كرد.

 

دانشگاه مذاهب اسلامى بيش از ربع قرن در جمهورى اسلامى ايران تشكيل شده است، وداراى هفت شعبه در داخل وخارج ايران (لبنان پاكستان......) وغيره است.

اساتيد اين دانشگاه از مختلف مذاهب اسلامى هستند، وبه بيش از دو هزار دانشجوى كه نيمى از آنها از اهل تسنن هستند درس ميدهند، ودويست دانشجوى خارجي در همين دانشگاه درس فقه تقريبى وحديث وفلسفه واقتصاد اسلامى ميخوانند، ومدرك دانشگاهى در سطح كارشناسى ارشد ودكتوراه داده ميشود، وهدف از تشكيل آن براى نزديك شدن مسلمانان از مختلف مذاهب اسلامى به يكديگر ودور شدن از انحرافهاى فكرى وتروريستى كه بر پايه ى دين نا درست ايجاد شده است.

همچنين دانشگاه مجموعه ى از نسخها وتأليفاتى دارد كه به نزديكى وهمبستگى بين مسلمانان كمك ميكنند.

بحار الأنوار ج 2 /خ13

خطاب المرحله 210 (تنشيط القطاع الخاص والمواجهة الحضارية 1429 المصادف 9/12/2008