الرئيسية | | سخنان راهگشا | اخلاق و خودسازی
اخلاق و خودسازی
شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری
شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری سختیهایی که در زندگی دارییم واقعیتی انکار نا پذیر است، اما نباید ما را از فعالیت و کار بیاندازد و مانع پیشرفت شما در تحصیل علم نشود زیرا سختی هاست که ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:56   خواندن 129 بار   جزئیات
عجب و خود برتربینی
عجب و خود برتربینی رسول خدا (ص) متوجه شد مردم از اینکه در برابر دینی که پذیرفتن، آزار و اذیت و جانفشانی هایی را تحمل کردند و مشقت ها چشیدند باعث شد که یک نوع عجب و خود ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:55   خواندن 125 بار   جزئیات
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده که می فرماید: برای مومن هفتاد و دو ستر و پوشش است. خداوند متعال از باب کرم و لطف برای بنده اش هفتاد ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:54   خواندن 164 بار   جزئیات
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده که می فرماید: برای مومن هفتاد و دو ستر و پوشش است. خداوند متعال از باب کرم و لطف برای بنده اش هفتاد ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:54   خواندن 126 بار   جزئیات
فرصت جوانی
فرصت جوانی جوانان باید از فرصت جوانی بهترین استفاده ها را ببرند سنین جوانی سنین رشد و بالندگی و شکوفایی استعدادها است و باید اینها را غنیمت شمرد و الا وقتی که به سن من رسید که سنین ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:53   خواندن 116 بار   جزئیات
منزلت بندگی در جوانی
  منزلت بندگی در جوانی پروردگار بر ملائکه بوجود جوانان مومن که در راه خدا قدم بر می دارند مباهات می کند. بقول معروف بشما افتخار می کند، نمی خواهم بگویم که ملائکه از این جهت که خودشان را ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:53   خواندن 137 بار   جزئیات
یاری کردن دین اللهی
یاری کردن دین اللهی   یاری کردن دین اللهی خداوند می فرماید: و اگر روی بگردانید قومی غیر شما را جانشین شما می کند که آنان مثل شما نباشند. این آیه آخر، از سوره محمد ص می باشد معنای آن ...
  06 تشرين 2 2018 - 13:52   خواندن 145 بار   جزئیات
back 1 2 المجموع: 17 | عرض: 11 - 17
Powered by Vivvo CMS v4.7