صفحه اصلي | بیانات معظم له | پرتوی از غدیر
پرتوی از غدیر
خسارت های ناشی از زعامت و خلافت نااهلان
خسارت های ناشی از زعامت و خلافت نااهلان   کیفیت طرح ها و برنامه های حضرت رسول اکرم (ص) برای جانشینی پس از خود و نیز چرایی ناکامی ایشان و غصب مقام زعامت سیاسی جامعه در دو فصل قبل ...
  14 2018 - 05:39   خواندن 73 بار   جزئیات
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش   آیات و روایات دیگر در شناخت حق از باطل همچنین ضوابط دیگری نیز در قرآن ذکر شده است که می تواند به امت اسلامی در شناخت خلیفه واقعی از ...
  14 2018 - 05:17   خواندن 89 بار   جزئیات
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش   پس از تبیین دیدگاه مکتب تشیع در خصوص جانشینی پس از پیامبر (ص) پرسشی که فراروی مخاطب قرار می گیرد آ ناست که براستی رسول خدا (ص) از ...
  14 2018 - 05:16   خواندن 139 بار   جزئیات
دو دیدگاه مکتب ولایت و مکتب خلافت
دو دیدگاه مکتب ولایت و مکتب خلافت با توجه به مردود بودن این احتمال، تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند که از سوی شیعیان و اهل سنت اختیار شده اند. نخستین احتمال، نظریه توکیل و واگذاری امر ...
  14 2018 - 05:16   خواندن 82 بار   جزئیات
مسئولیت پیامبر (ص) در تعیین امام (ع) و ادلّه ی آن
مسئولیت پیامبر (ص) در تعیین امام (ع) و ادلّه ی آن   تداوم و استمرار نقش رسالت واقعیت آن است که هر رسالتی به هر اندازه که از نقاط قوت برخوردار باشد (همچون رسالت اسلام) با وفات پیامبر و حامل ...
  14 2018 - 05:15   خواندن 148 بار   جزئیات
پیامی از غدیر: ضرورت امامت
پیامی از غدیر: ضرورت امامت امامت و ولایت امر مردم، ضرورتی اجتماعی و غیرقابل اختلاف است که تمامی عقلاء بر آن اتفاق نظر دارند. حقیقت آن است که استمرار حیات جامعه متمدن و نظام معیشت آن بدون وجود ...
  14 2018 - 05:13   خواندن 104 بار   جزئیات
back 1 2 مجموعه نتايج: 16 | نمايش: 11 - 16