صفحه اصلي | بیانات معظم له | نهادهای مدنی
نهادهای مدنی
فراخوان عمومی برای تاسیس نهادهای مدنی
فراخوان عمومی برای تاسیس نهادهای مدنی اگرچه نهادهای مدنی توسط گروه های مردمی –و نه نهادهای حاکمیتی- تاسیس می شوند، با این حال این مساله به معنای آن نیست که دستگاه های حاکمیتی نمی بایست هیچ گونه نقشی ...
  14 2018 - 05:07   خواندن 78 بار   جزئیات
اولویت نهادها، شناسایی و درمان فرهنگ بیمار جامعه
اولویت نهادها، شناسایی و درمان فرهنگ بیمار جامعه  شناسایی ناهنجاری های اجتماعی  و ریشه ها و زمینه های پیدایش آن ها و نیز تلاش برای حل و فصل و چالش های موجود فراروی جامعه از جمله اقداماتی ...
  14 2018 - 05:07   خواندن 80 بار   جزئیات
اهداف نهادهای مدنی
اهداف نهادهای مدنی   از آنجا که نهادهای مدنی، تشکیلاتی مردم پایه هستند لذا ماهیت این نهادها در تمامی مراحل تاسیس و استمرار بقاء خود و در راستای تامین اهداف اعلانی خود، نیازمند حمایت و پشتیبانی مردمی خواهند ...
  14 2018 - 05:06   خواندن 82 بار   جزئیات
سازمان اداری
سازمان اداری از دیگر مولفه های بسیار تاثیرگذار در کارآمدی نهادهای مدنی می توان به ساختار ادرای و هندسه سازمانی این بازیگران اجتماعی اشاره داشت. در حقیقت سازمان ادرای تعیین کننده شکل و چگونگی فعالیت یک نهاد ...
  14 2018 - 05:05   خواندن 85 بار   جزئیات
تدوین آیین نامه
  تدوین آیین نامه آیین نامه در واقع  طرحی مکتوب است که در آن به تعریف نهاد، فلسفه و اهداف تاسیس آن، فعالیت های ویژه آن، نقش نهاد در جامعه و در نهایت پاسخگویی به پرسش ها و شبهات ...
  14 2018 - 05:05   خواندن 68 بار   جزئیات
راهکارهای لازم جهت کارآمدی نهادهای مدنی
راهکارهای لازم جهت کارآمدی نهادهای مدنی نهادهای مدنی نیز همچون دیگر موجودیت های اجتماعی برای به ثمر نشستن و کارآمدی هر چه بیشتر نیازمند زمینه ها و پیش شرط های متعددی است که نادیده گرفتن و تجاهل نسبت ...
  14 2018 - 05:04   خواندن 72 بار   جزئیات
روش ها و عوامل ایجاد جلب اعتماد و اطمینان جامعه به نهادهای مدنی
    روش ها و عوامل ایجاد جلب اعتماد و اطمینان جامعه به نهادهای مدنی اساسا موفقیت و کارآمدی تمامی بازیگران و از جمله نهادهای مدنی در هر جامعه بشری، بیش از هر چیز مرهون توفیق و کامیابی ایشان در ...
  14 2018 - 05:04   خواندن 81 بار   جزئیات
عوامل موفقیت نهادهای مدنی در کسب اعتماد جامعه
    عوامل موفقیت نهادهای مدنی در کسب اعتماد جامعه نهادهای مدنی در صورتی می توانند اعتماد و اطمینان افراد جامعه را متوجه خود سازند، که به وظایف مهم و سنگین خود با رعایت انصاف و با بی طرفی ...
  14 2018 - 05:03   خواندن 79 بار   جزئیات
نقش نهادهای مدنی در زندگی اجتماعی
    نقش نهادهای مدنی در زندگی اجتماعی به طور کلی نهادهای مدنی نقش ها و کارویژه های مختلفی را در حیات اجتماعی ایفا می نمایند که در ذیل به صورت فهرست وار به آن ها اشاره می شود: -          جهت ...
  14 2018 - 04:47   خواندن 74 بار   جزئیات
امکان پذیری تمدن سازی تنها از طریق تاسیس نهادهای مدنی
    امکان پذیری تمدن سازی تنها از طریق تاسیس نهادهای مدنی آن گاه که سخن از ساختار حکومت به میان می آید، عموما قوای حکومتی را به سه قسم قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه دسته بندی نموده ...
  14 2018 - 04:46   خواندن 79 بار   جزئیات
back 1 2 مجموعه نتايج: 20 | نمايش: 11 - 20