الرئيسية | | استفتائات
استفتائات

شک در وجوب غسل

حکم خروج مذی( آبی که قبل از خروج منی از مرد و در هنگام هم آغوشی با همسرش از وی خارج می شود)

سوال: آبی که از آلت مرد در هنگام هم آغوشی از انسان خارج شده و لزج مانند می باشد چیست و اگر بر روی لباس فرد ساقط شود موجب نجاست آن می شود یا خیر؟

 پاسخ: بسمه تعالی

اینگونه آبها پاک بوده و خروج آن موجب بطلان وضو نمی شوند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

خارج شدن منی از زن  بعد از انجام غسل

سوال: من زنی متاهل هستم و سوالم این است که آیا خارج شدن منی شوهرم از من بعد از انجام غسل جنابت موجب باطل شدن غسل می شود یا نه؟

پاسخ: بسمه تعالی

در فرض سوال موجب بطلان غسل نمی شود و کافی است که محل تماس منی با بدن یا لباس خود را بشویید.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

اشتباه بین استحاضه و حیض

اشتباه بین استحاضه و حیض
سوال:در چه صورت خونی که زن می بیند حیض است؟ در چه زمانی انجام ‏غسل واجب می شود؟ چراکه شنیدم با خروج خون به مقدار کم غسل لازم نیست و ‏آیا اگر در این حالت غسل واجب بود آن خون حیض است؟
پاسخ: بسمه تعالی
علامت های خونی که حیض حکم حیض را دارند:‏
‏1-‏    رنگ قرمز تیره و خروج همراه با سوزش و درد
‏2-‏    مدت آن کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی باشد.‏
‏3-‏    مدت بین دو حیض حداقل ده روز می باشد.‏
‏4-‏    آمدن خون در وقت مشخص هر ماه، در مورد زنانی که عادت منظم ماهیانه ‏دارند.‏
در غیر این صورت خونی که خارج می شود حکم استحاضه را دارد. حیض و ‏استحاضه احکام خاص خود را دارند که در رساله عملیه خود به نام سبل السلام به ‏تفصیل ذکر شده و در اینترنت هم موجود است.‏

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم حیض

 

سوال: من زنی هستم که شروع عادات ماهیانه من منظم است اما از نظر تعداد ‏ایام متفاوت می باشد. مثلا به مدت دو روز خون به شدت خارج می شود و در روز ‏چهارم جریان خون به طور کلی قطع شده و اثری از آن نیست. سپس بعد از آن و به ‏مدت  سه الی پنج روز و در هر روز یک بار خونی به رنگ قرمز روشن از من ‏خارج می شود. سوالم این است که با این اوصاف چه هنگام روزه بر من واجب می ‏شود؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

حیض از هنگام رویت خون آغاز و با عدم رویت آن پایان می یابد ولو اینکه ‏شدت و ضعف خروج آن متفاوت باشد. اگر خون به مقدار بیشتر از یک روز قطع ‏شد اما پس از آن تکه خونی را مشاهده کرد در این صورت ما بین واجبات ‏استحاضه( مثل وجوب نماز خواندن زن مستحاضه) و محرمات حیض( مثل حرمت ‏توقف در مسجد برای زن حائض) احتیاط می کند. در رساله عملیه خود( سبل ‏السلام) مساله را به تفصیل شرح دادیم.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

بطلان وضو با تماس دست به آلت ختنه نشده

سوال: آیا وضوی انسان با دست زدن به آلت ختنه نشده کودک باطل می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. در این حالت وضوی وی باطل نمی شود

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

بطلان وضو با تماس به نجاست

بطلان وضو با تماس به نجاست
سوال: آیا وضوی انسان با تماس وی با نجاست باطل می شود. مثلا در حال ‏عوض کردن پوشک نوزاد؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. باطل نمی شود.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

 

حکم کرم های مخصوص صورت

سوال: با توجه به سردی هوا در زمستان برخی از مردم مدام از کرم(وازلین) ‏برای مرطوب ساختن صورت خود استفاده می کنند. اگر فردی دوساعت قبل وضو ‏از کرم استفاده کرده و اکنون می خواهد برای نمار وضو بگیرد آیا باید ابتدا کرم را ‏پاک کند؟ ‏

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. در این حالت وضوی وی باطل نمی شود

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم صابون وارداتی

 

سوال: برخی صابون ها و کرم های آرایشی هستند که دارای روغن حیوانی می ‏باشند و اینگونه روغن ها از حیواناتی به دست آمده که به روش اسلامی ذبح نشده ‏اند.  برخی افراد به نجاست اینگونه کرم ها و صابون ها علم ندارند و اگر این ‏صابون ها با استفاده از فرایند شیمیایی خاص ساخته شوند چه؟ آیا ما می توانیم از ‏اینگونه وسایل بهداشتی و آرایشی استفاده کنیم؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر یقین داشته باشد که این روغن ها قطعا از حیواناتی به دست آمده که به ‏روش شرعی ذبح نشده باشند حکم به نجاست آنها می شود و صرف شک و گمان ‏برای اثبات نجاست آنها کفایت نمی کند. البته اگر این روغن های ناپاک تحت تاثیر ‏فعل و انفعالات شیمیایی حالت اولیه خود را از دست بدهند و به ماده ای دیگر تبدیل ‏شوند نجاست خود را از دست می دهند همانطور که شراب تحت تاثیر عوامل ‏شیمیایی تبدیل به سرکه شده و پاک گردد. با این حال اگر حکم به نجاست داده شود ‏مانعی برای عدم استفاده نیست و فرد می تواند بعد از استفاده محل مورد نظر را ‏بشوید

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

مانع بودن یا نبودن خالکوبی

سوال: آیا خالکوبی مانع برای انجام وضو و غسل می باشد؟

 

بسمه تعالی

خالکوبی باطل کننده وضو و غسل نمی باشد.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم نجاست زبان و بزاق سگ

سوال:آیا تماس زبان سگ و بزاقش با لباس یا بدن انسان موجب نجاست می ‏شود؟ راه برطرف کردن چنین نجاستی چگونه است؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

سگ از جمله نجاسات می باشد و اگر برخوردش با بدن و لباس انسان همراه با ‏رطوبت باشد موجب نجاست است. اینگونه نجاست با شستشو از بین می رود.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

شک در وجوب غسل

سوال: آیا غسل کسی که در جنابت خود تردید دارد از وضو کفایت می کند؟ ‏همینطور در مورد غسل زنی که در بعضی حالت های خاص از وی مایعاتی ترشح ‏می شود؟

  

پاسخ: بسمه تعالی

با وجود شک در تحقق جنابت غسل کردن واجب نیست و چنین غسلی بدل از ‏وضو نمی باشد. بر چنین زنی نیز انجام غسل لازم نیست.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

خارج شدن منی از زن بعد از انجام غسل

 سوال: من زنی متاهل هستم و سوالم این است که آیا خارج شدن منی شوهرم از ‏من بعد از انجام غسل جنابت موجب باطل شدن غسل می شود یا نه؟

 

 پاسخ: بسمه تعالی

در فرض سوال موجب بطلان غسل نمی شود و کافی است که محل تماس منی با ‏بدن یا لباس خود را بشویید.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save


مسائل طهارت

حکم خروج مذی( آبی که قبل از خروج منی از مرد و در هنگام هم آغوشی با ‏همسرش از وی خارج می شود)‏

سوال: آبی که از آلت مرد در هنگام هم آغوشی از انسان خارج شده و لزج مانند ‏می باشد چیست و اگر بر روی لباس فرد ساقط شود موجب نجاست آن می شود یا ‏خیر؟

‏ پاسخ: بسمه تعالی

اینگونه آبها پاک بوده و خروج آن موجب بطلان وضو نمی شوند.‏

را مساعدت خواهند کرد. در ضمن ما مصرف ‏حقوق شرعیه در امر ازدواج مومنین را جایز می دانیم.‏


 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

روزه یوم الشک

سوال: چکونه در روزی که نمی دانیم روز آخر ماه شعبان است یا روز آخر ماه رمضان روزه بگیریم؟

جواب: بسمه تعالی 

روزه یوم الشک به این نیت که آن روز ممکن است اول ماه رمضان باشد باطل است حتی تردید در نیت، باطل کننده روزه است پس درست نيست کسی بگويد من امروز را روزه می گیرم اگر از ماه شعبان بود استحباب دارد واگر از ماه رمضان بود پس آن واجب است. اما به نيت ما في الذمه می توان روزه گرفت و در اين حالت اگر آن روز جزو ايام ماه رمضان بود، روزه صحیح است.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

نانوا و ماه رمضان

سوال: آیا نانوای روزه دار می تواند در حین کار مقداري آب بنوشد؟

پاسخ: بسمه تعالی

آب از مفطرات است  وجایز نیست فرد روزه دار آن را بیاشامد حتي اگر روزه دار صاحب شغلي باشد كه در ماه رمضان سختي بيشتري دارد. چنين شخصي  به دنبال یک کار دیگر در ماه رمضان باشد یا فعالیتش را متوقف کند یا فقط عصر ها به کار بپردازد و مانند این راه حل ها. اما اگر چاره ای جز کار در ماه مبارک رمضان نداشت و تحمل تشنگي برايش سخت بود به هنگام ضرورت مقداری آب بنوشد و روزه دار باقی بماند و قضای آن را بعدا به جا بیآورد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

خستگی در ماه رمضان

سوال: آیا جایز است شخصی به سبب خستگی و ضعف شدید در ماه رمضان افطار کند به خصوص اینکه شخصي کم بنیه باشد همانند بعضی از زنان خانه دار که به سبب مراقبت و نگهداری از فرزندان بسیار خسته می شوند.

پاسخ: بسمه تعالی

بر این افراد لازم است که کار های خودشان را به وقتی موكول کنند که توانایی انجام آن را داشته  باشند همانند زمان افطار و پس از آن و اگر باید کارش را در حال روزه داری انجام دهد و روزه باعث سختی غیر قابل تحملی برایش شود جایز است که افطار نماید وسپس آن را قضا کند. البته لازم است که بر حداقل خوردن وآشامیدن اکتفا کند به آن میزان که سختی ومشقت از وی رفع شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

معالجه با آمپول و اسپری خوراکی (درمانی)

سوال: آیا آمپول که در عضلات و رگ تزریق می شود و نیز اسپری و مسواک از مفطرات روزه است؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر آمپول دارو باشد مانعی ندارد مگر آمپول های مغذی که بنابر احتیاط مستحب باطل کننده روزه هستند. اسپری های خوراکی، اگر استفاده از آن موجب داخل شدن محتوي آن به مری وسپس  معده شود مفطر است اما اگر مطمئن بود که چنین چیزی رخ نداده و فقط آن را به طریقه معمول مداوا استفاده کرده است، اشکالی ندارد. اما مسواک زدن جایز است به شرطی که چیزی از خمیردندان و یا آب وارد حلق نشود پس اگر دهان خود را شستشو داد باید سه بار آب دهان خود را خارج کند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

دندان پزشک

سوال: شخصی اقدام به معالجه دندانش کرد وپزشک به او دستور داد که نباید چیزی بخورد و فقط می تواند از مایعات استفاده کند که باعث ضعف و خستگی او در حین روزه داری می شود آیا او حق دارد روزه خود را افطار کند؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر از ضرر بر خود بخاطر روزه داری خوف پیدا کرد جایز است که افطار کند ودر آینده آن را قضا نماید

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

افطار در روز سی ام ماه رمضان 

سوال: اگر فردی روز سی ام ماه رمضان افطار کرد چه حکمی دارد؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر افطار وی با یک حجت شرعی بود و بعد از آن متوجه اشتباه خود شد باید آن روز را قضا کند اما اگر افطار او بدون حجت شرعی معتبر و بر اساس رای و نظرشخصی خودش بود باید علاوه بر قضای آن روز، کفاره (اطعام شصت فقیر ویا گرفتن شصت روز روزه پی در پی) نیز بپردازد چرا که عملش همانند کسی است که روزه خود را عمدا افطار کرده باشد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

ثبوت هلال در روز سی ام ماه رمضان

سوال: روز آخر ماه رمضان یوم الشک است وما نمی دانیم که آن، روز پایانی ماه رمضان است یا روز اول ماه شوال. اگر ثبوت هلال در آن روز ممکن نشد آیا باید روزه بگیریم یا افطار نماییم؟

باسخ: بسمه تعالی

باید روزه بگیرد پس اگر رویت هلال ثابت شد افطار کردن واجب می شود حتی اگر ثبوت رویت بعد از اذان ظهر باشد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

احتیاط در وقت افطار

سوال: من یک شیعه هستم که در کشور تونس زندگی می کنم من در ماه رمضان 7 و یا 8 دقیقه بعد از اذان مغرب افطار می کردم تا این که از یکی از شیوخ توضیحاتی در مورد وقت مغرب شنیدم و به من گفت که اندکی از فقهای امامیه نیز با اهل سنت در مورد وقت مغرب اتفاق نظر دارند که به مجرد غایب شدن قرص خورشید وقت مغرب آغاز شده است. پس با خودم گفتم چرا این همه خودم را به سختی ومشقت بیندازم به خصوص این که اکنون ماه رمضان در فصل گرما واقع شده است. لذا من پس از چند دقيقه از سقوط  قرص خورشيد از جهت  باب احتیاط  بعد از تاریک شدن هوا، افطار می نمودم آیا روزه من صحیح است؟ آیا روزه خانواده ام که از من تبعیت می کردند صحیح است یا خیر؟

پاسخ: بسمه تعالی

آنچه شما انجام می دهید صحیح است انشاء الله زیرا وقت افطار هنگامی است که خورشید غایب شده باشد و شما چند دقیقه از باب اطمینان از تاریک شدن هوا صبر نموده بودید و پس از آن افطار نمودید.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

وقت امساک

سوال: امساک کردن چند دقیقه قبل از اذان مستحب یا احتیاط وجوبی است؟

پاسخ: بسمه تعالی 

وقت امساک همان هنگام اذان صبح است اما از آنجا که وقت اذان خیلی دقیق نیست لذا عادت براین قرار گرفته 3 دقیقه یا بیشتر قبل از اذان احتیاط نمایند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

استعمال سیگار در ماه رمضان

سوال: دیده شده برخی افراد در ماه رمضان اقدام به کشیدن سیگار می کنند. حکم آن  چیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

در نظر ما کشیدن سیگار و استعمال دخانیات در ماه رمضان باطل کننده روزه است.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم روزه خواری به علت نخوردن سحری 

سوال: بعضی اشخاص در مواقعی که موفق به خوردن سحری نشده باشند روزه نمی گیرند حکم این کار چیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر گرفتن روزه بدون خوردن سحری برایش مضر باشد پس در هنگام روز به مقدار ضرورت میل کند و درآینده قضای آن روز را بگیرد. لازم است که وی تدابیر لازم برای بیدار شدن در سحر و خوردن غذا اعمال کند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

قرائت قران در روز ماه مبارک رمضان

سوال: در پاسخ یکی از استفتائات فرموده بودید من تقلید از آیت الله العظمی شهید سید محمد صدر را جایز می دانم به شرطی که در مسائل مورد اختلاف به شما رجوع شود. از جمله این مسائل جدید و مورد بحث قرائت قرآن کریم و دعا به صورت غیر دقیق در زمان روزه داری است. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

این شخص تمام تلاش خود را برای یادگیری و قرائت قرآن به صورت صحیح انجام دهد و تکلیف دیگری جزاین بر عهده ندارد. برای هر چیز بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است. من تفاصیل این مساله را در کتاب فقه الخلاف بیان کرده ام.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

روزه داری و نماز نخواندن

 سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این ‏مورد چیست؟

  پاسخ : بسمه تعالی ‏

‏" آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس ‏جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز ‏رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست".(سوره بقره ‏‏/85)‏

اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد ‏نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

قرائت قران در روز ماه مبارک رمضان

سوال: در پاسخ یکی از استفتائات فرموده بودید من تقلید از آیت الله العظمی شهید سید محمد ‏صدر را جایز می دانم به شرطی که در مسائل مورد اختلاف به شما رجوع شود. از جمله این ‏مسائل جدید و مورد بحث قرائت قرآن کریم و دعا به صورت غیر دقیق در زمان روزه داری ‏است. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

این شخص تمام تلاش خود را برای یادگیری و قرائت قرآن به صورت صحیح انجام دهد و ‏تکلیف دیگری جزاین بر عهده ندارد. برای هر چیز بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان ‏است. من تفاصیل این مساله را در کتاب فقه الخلاف بیان کرده ام.‏

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

مسائل روزه و ماه مبارك رمضان

 روايت از معصومين(ع) در ماه رمضان

سوال: ماه رمضان یکي از مهم ترین ماه های تبلیغ است. روحانیون و خطیبان در این ماه ‏مبارک مجالس روزانه و شبانه برای مومنین برگزار می کنند. در مورد مجالس روزانه چگونه ‏یک خطیب در نقل روایات معصومین(ع) عمل کند در حالیکه شاید سند آن روایت و مضمون ‏دقیق آن را ندیده و غالبا بیان روایت به صورت نقل به مضمون است.آیا این گونه بیان روایت ‏دروغ بستن به معصومین(ع) و مفطر روزه نیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

خطیب با گفتن" از امام نقل شده که فرمود" با قطعیت نمی گوید که امام چنین فرمودند و بدین ‏طریق از آن مساله جلوگیری می کند.‏

 

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

روزه داری و نماز نخواندن

سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ : بسمه تعالی 

" آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست".(سوره بقره /85)

اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

کار  و نماز جمعه

سوال: من یکی از مقلدان شما و دستیار پزشک هستم. بنده در منزل خود به طبابت بیماران می پردازم و اهالی منطقه در شب و روز به وجود من نیاز دارند و این باعث عدم شرکت من در نماز جمعه می شود. در ضمن فاصله منزلم تا مسجد بیشتر ازمقدار مسافت شرعی است که به موجب آن شرکت در نماز جمعه واجب مي گردد. در چنین حالتی آیا بنده مجاز به عدم شرکت در نماز جمعه می باشم. خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا کند.

پاسخ: بسمه تعالی

در خصوص این سوال اگر در حال کار مهمی همچون معالجه بیمار مشرف به مرگ و مانند آن باشی از حضور در نماز جمعه معاف هستی. در غیر اینصورت چیز دیگری مانع حضور تو در نمازجمعه و ساقط شدن وجوب آن نمی شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

نماز مسافر

سوال: 1- آیا بر افرادی که مسافر هستند واجب است نماز خود را به  صورت شکسته بخوانند؟

2-آیا فردی که برای دیدار دوستان یا بستگان خود به شهری دیگر سفر می کند باید نماز خود را شکسته به جا آورد؟

3- آیا وقتی که برای دیدار با فردی به شهری دیگر مسافرت کرده و چند روزی در نزد وی اقامت می نماییم باید نماز شکسته خوانده شود؟

4- اگر به فردی که نماز را به صورت شکسته نمی خواند اقتدا نمایم آیا باید نمازم را به صورت شکسته بخوانم یا باید با وی نماز را آغاز و به پایان رسانم؟

پاسخ: بسمه تعالی

1- نماز در هنگام سفر شکسته می شود و حکم این مساله اختیاری نیست.

2- شرایط و چگونگی شکسته شدن نماز در رساله عملیه ما به نام سبل السلام ذکر شده است. از جمله پیمودن مسافت 22 کیلومتر رفت و 22 کیلومتر برگشت و...

فرقی نیز در اینکه مسافرت برای دید و بازدید یا غیر آن باشد وجود ندارد.

3- شکستن نماز واجب است مگر اینکه به وطن یا محل کار خود سفر کند یا قصد اقامت به مدت 10 روز در مقصد را داشته باشد.

4- باید به تکلیف خود که همان خواندن نماز شکسته است عمل کنی و در پایان رکعت دوم سلام دهی. امام جماعت هم اگر تکلیفش خواندن نماز کامل باشد به نمازش ادامه می دهد

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

نماز قضای پدر 

سوال: چرا امکان قضای عبادت های فوت شده پدر وجود دارد اما مادر خیر؟ همچنین به چه علت قضای نماز و روزه پدر فقط بر پسر بزرگ تر واجب است نه بر سایر فرزندان، در حالی که ممکن است فرزندان دیگر با ایمان تر از پسر بزرگتر باشند؟ در آخر اینکه چرا قضای عبادات فقط بر جنس مذکر یعنی مردان واجب شده است؟

پاسخ: بسمه تعالی

وجوب قضا فقط بر پسر بزرگتر است اما اگر فرد دیگری بخواهد اعمال قضا شده را انجام داده و ثواب کسب کند مانعی بر آن نیست. در این صورت وجوب قضا از پسر بزرگ تر ساقط می شود. اما حکمت اختصاص وجوب بر پسر بزرگ تر، به این علت است که وی استحقاق و خصوصیت های ویژه در ارث بردن از پدر، دارد. در مورد سوال آخر نیز ما همانند بسیاری از فقها، قضای عبادات مادر را نیز واجب می دانیم. علل تمامی مواردی هم که ذکر کردیم به سبب ادله شرعیه است که نمی توانیم از آنها عدول کنیم.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

نماز با پیروان مذاهب دیگر

سوال: در منزل یکی از برادران اهل تسنن هستیم و موقع نماز فرا می رسد. چگونه نماز بخوانیم در حالیکه مهر در اختیار ما نیست؟ آیا سجده بر فرش کفایت می کند؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر امکان سجود بر چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است وجود دارد، در در یافتن یکی از آنها کنید. در سجده علاوه بر مهر می توان بر برگ درخت یا حصیر و کاغذ ساخته شده از چوب و همانند آنها سجود کرد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

تکان دادن چشم در نماز

سوال: آیا تکان دادن چشم و ابرو در حین نماز به سمت چپ و راست مثلا برای نظارت و مراقبت از فرزند خردسال مبطل نماز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، تا وقتی که این فرد رو به قبله باشد مشکلی ندارد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

خواندن سوره توحید در نماز

سوال: آیا قرائت سوره توحید در رکعت اول واجب است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، بلکه مستحب موکد است که سوره توحید در رکعت اول یا دوم نماز خوانده شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

سوره های سجده دار

سوال: آیا خواندن یکی از سوره های دارای سجده واجب در نماز جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

قرائت هر کدام از سوره های سجده دار( علق، فصلت، نجم و سجده) در نماز های واجب بنا بر احتیاط واجب جایز نیست چرا که متضمن اضافه شدن یک سجده اضافه می شود. بدین توضیح که این سوره ها دارای آیه هایی هستند كه با خواندن یا شنیدن آنها سجده بر انسان واجب می شود و اگر فرد نمازگزار به دلیل تلاوت آن آیه به سجده رود باعث انجام سجده اضافه در نماز و بطلان آن می شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

سوال: اگر فردی اقدام به قضای عبادات فرد میتی کند در حالیکه خود اعمال قضا شده ایی را ‏بر ذمه دارد، چنین کاری جایز است؟

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

 

پاسخ: بسمه تعالی

 

بله می تواند. اما بهتر این است که ابتدا عبادات خودت را قضا کند و سپس به قضای اعمال ‏عبادی دیگران اقدام کند. الا اینکه آن قضای عباد فردی دیگر بر او واجب بوده باشد همانند ‏وجوب قضای اعمال عبادی قضا شده پدر بر پسر بزرگتر.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

استطاعت حج و سهل انگاری

استفاده از ماسک در حج
سوال: حضرت آیت الله یعقوبی دامت برکاته
در مراسم حج امسال،  ترس از خطر شیوع بیماری انفولانزای خوکی وجود دارد. آیا بر حجاج بیت الله الحرام جایز است در حالت احرام از ماسک استفاده کنند؟
پاسخ: خداوند همه را از هر گونه بدی حفظ نماید. بر مرد جایز است برای اجتناب از سرایت احتمالی بیماری از ماسک استفاده کند. در مورد زنان نیز استفاده از پوشیه یا نقاب صورت( تکه پارچه ایی که برخی زنان به وسیله آن تمام صورت را می پوشانند) به منظور محافظت از پوست صورت در برابر اشعه خورشید در آن زمان حرام است. چرا که خداوند متعال ازتابیدن پرتو خورشید بر پوست نازک انسان و سرخ شدن آن از باب تواضع و خشوع در برابرش، خشنود و راضی می گردد.
اما پوشاندن قسمتی از صورت نه تمامی آن همانند قسمت پوشاندن پیشانی  یا چانه مانعی ندارد
لذا استفاده از ماسک برای جلوگیری از سرایت بیماری اشکالی ندارد. البته در استفاده از آن به مقدار نیاز و ضرورت اکتفا شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

قرض گرفتن برای حج

سوال: آیا جایز است شخصی مبلغی پول به عنوان قرض از بانک یا دوستانش برای ادای فریضه حج بگیرد؟
پاسخ: بسمه تعالی
جایز است اگر ادای آن بدون سختی و مشقت باشد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

استطاعت حج و سهل انگاری

سوال: این سخن که فرد ثروتمندی که به حج نرفته، کافر از دنیا می رود تا چه حد صحیح است؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر ترک حج از سوی او به سبب سبک شمردن اوامر الهی و یا عناد و لجاجت با آن باشد، این به آن معنی است که اصل اسلام او محل تردید است.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

محل احرام پوشیدن

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله العظمی یعقوبی دامت افاضاته

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حجاج عربستانی در موسم حج با مشکلی مواجه هستند و آن:‏

وظیفه کسی که نمی تواند از میقات به سبب سختگیریهای آیین نامه های حکومتی که ایست بازرسی ها ‏آنرا اجرا می کنند لباس احرام بر تن کند چیست؟ هر چند بعد از بازرسی می توان از نزدیک ترین ‏نقطه لباس احرام بر تن کند؟

جمعی از مومنین

بسمه تعالی

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‎..‎

علی الظاهر کسی با این سختگیری مواجه است که حج واجب خودش را انجام داده و بخواهد در سالهای ‏بعد بار دیگر حج بجا آورد می باشد؛ در این صورت که نتواند آنرا با تمام اجزا و شرایط بجا آورد ‏احتیاط در ترک آن می باشد.‏

اما کسی که عناصر استطاعت در او جمع و حج بر ذمه اش واجب شد؛ یا حج واجب را ادا کرده اما  ‏تکرار آن رجحان داشته یا ضرورت عقلایی دارد و نمی تواند از میقات لباس احرام بر تن کند بین دو ‏راه مخیر است:‏

‏1- اینکه از همان میقات نیت احرام کند و تلبیه را بجا آورد بدون اینکه لباس احرام بپوشد و زیر سایه ‏نباشد و بخاطر ترک ایندو کفاره بپردازد.‏

‏ 2- از راه غیر معمول و میقاتهای معین برود بدین صورت که اگر محذوری نباشد از نقاط محاذی و ‏موازی میقاتها محرم شود یا نیز از نزدیکترین نقطه ممکن می تواند تکالیف را بجا آورد. ‏

هرچند راه اول اقرب به واقع است.  ‏‎ ‎

محمد يعقوبي ‏

‏16‏‎ ‎ذ / 1433‏

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

پرداخت زودهنگام خمس

سوال: آیا جایز است که خمس مال خویش را پیشاپیش پرداخت کنم؟
پاسخ: بسمه تعالی
ادای تکلیف قبل از مشمول الذمه شدن جایز نیست. همانند اینکه کسی بخواد نمازظهر خود را قبل از ظهر بخواند. لکن اگر مکلف مقدار سود متعلق به اموال خود را دقیقا بررسی کند می تواند خمس آنها را پرداخت کند هرچند که سر سال خمسی وی نرسیده باشد. کما اینکه مکلف می تواند سال خمسی خود را جلو بیندازد و میزان سودی را که به دست آورده است را محاسبه کند.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

هدایا و پاداش ها

سوال: یکی از موسسات مرا برای حضور در یک دوره مخصوص به خود در اربیل دعوت کردند و بعد از پایان دوره به ما که ناظر و مشرف بر این دوره بودیم مبلغی پول به عنوان هدیه یا سپاسگذاری از مشارکت ما پرداخت کردند. آیا به مبلغی که به ما پرداخت کرده اند خمس تعلق می گیرد؟ 
پاسخ: بسمه تعالی
هنگام دریافت پول، خمس به ان تعلق نمی گیرد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

اجازه مصرف وجوهات شرعی

سوال: من قداری پول از بابت وجوهات شرعیه در اختیار دارم. آیا مجاز هستم این مبالغ را صرف خانواده های فقیری که می شناسم بکنم یا به دست افراد مطمئنی بدهم که آن را به افراد مستحق و سادات نیازمند بدهند. خداوند به شما توفیق خدمت به دین و مذهب را عطا کند.
پاسخ: بسمه تعالی
هر مکلفی می تواند یک سوم آنچه از اموال شرعیه بر ذمه دارد در موارد مجاز مصرف کند.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

سرقفلی

سوال: سالها قبل سرقفلی یک مغازه را در حضور دو شاهد و به صورت مکتوب خریداری کردم. بر حسب آنچه در عرف بازار محلی ما رایج است مشتری یعنی مالک سرقفلی به نوعی مالک مغازه شناخته می شود و فروشنده سرقفلی حق تخلیه مغازه را ندارد. در سابق من مطلع نبودم که دادگاه های عراق فروش سرقفلی را به رسمیت نمی شناسند و اکنون بعد از چند سال از خرید سرقفلی مغازه، صاحب ملک خواستار تخلیه مغازه شده و قاضی نیز حکم تخلیه صادر کرده است. من نیز ناچارم مغازه را در قبال دریافت مبلغی که سالها قبل در زمان خرید به فروشنده پرداخت کرده بودم تخلیه کنم در حالیکه قیمت فعلی سرقفلی این مغازه ده ها برابر مبلغی است که اکنون صاحب ملک به من می پردازد. لطفا نظر خود را در این مورد اعلام فرمایید.

پاسخ: بسمه تعالی

مالک باید صاحب سرقفلی را راضی کند و بر او بهره بردن از قوانین وضع شده برای مجبور ساختنش به تخلیه مغازه جایز نیست.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

راننده تاکسی و انتقال افراد فاسق

سوال: آیا جایز است که راننده تاکسی افراد لاابالی را به اماکن فسق و فجور و همانند آن برساند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر از ابتدای امر می دانست که آنها قصد اجاره ماشین او برای عمل حرامی مد نظر دارند، نباید بپذیرد. اما اگر بعد از اجاره ماشین و جابجایی آنان متوجه مساله شد چیزی بر عهده او نیست.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

سرمایه گذاری

سوال: نظر شارع مقدس در مورد فردی که مبلغ 1 میلیون دینار به شخص دیگری می دهد و بر او شرط می کند که هر ماه مقداری پول مثلا 50 هزار دینار به او بدهد بدین لحاظ که وی با آن 1 میلیون دینار کار می کند. آیا چنین معامله ایی صحیح است؟
پاسخ: بسمه تعالی
این معامله مضاربه با شرایط کامل شرعی آن نیست. اصل در این است که عامل با پول تجارت کند و دو نفر با هم بر سر تقسیم سود به مقدارنصف و ثلث یا ربع به توافق برسند و این روش صحیح این نوع فعالیت تجاری است. لکن برخی بازاریان این روش را نمی پسندند چرا که مبالغ دریافتی آنان از صاحبان سرمایه با هم مخلوط مي شود  و تعیین میزان سود هر یک از سرمایه گذاران سخت می باشد. لذا آنها درصد قطعی سود را از اصل سرمایه درنظر می گیرند (مثل آن 5 درصدی که در سوال قید شده) نه از سود که روش مضاربه است.
لذا اگر بخواهیم معامله مذکور صحیح باشد باید شرایط چهارگانه زیر محقق شود بدون اینکه انسان سر خودش کلاه بگذارد كه خداوند متعال فرمود" اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است در حالي كه ( به زبان ) عذرهائي براي ( دفاع از ) خود ميآورد .‏
این شرايط چنین است
1-     
مال باید در مالکیت مالک اصلی بماند و به عامل منتقل نمی شود. مثلا نباید دادن پول از سوی مالک به عامل به عنوان قرض باشد یا عامل آن را به عنوان قرض بگیرد که در این صورت دریافت هرگونه وجهی زیاده از سوی قرض دهنده صحیح نیست. روش صحیح این است که پول در ملکیت صاحبش می ماند بطوریکه اگر از عامل پرسیدند این اموال کیست بگوید اموال فلانی است و من با آن کار می کنم.
2-     
عامل با این پول باید تجارت و کار کند. لذا جایز نیست فرد با آن اموال مورد نیازش را خریداری کند و در هر ماه مبلغی به مالک بدهد.
3-     
مبلغ سود مورد توافق برای پرداخت در هر ماه باید غالبا قابل حصول باشد. یعنی به طور معمول این مقدار سرمایه مبلغی بیش از آنچه در موردش توافق کرده اند سود دهی داشته باشد.
4-     
پرداخت سود باید بعد از مشخص شدن مقدار سود باشد و تا وقتی مقدار سود مشخص نشده صاحب مال حق مطالبه چیزی را ندارد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

توافق زوجین برای عدم بارداری

توافق زوجین برای عدم بارداری
سوال: آیا جایزاست که زن و شوهر بعد از اینکه چندین مرتبه دارای فرزند شدند با هم توافق کنند که دیگر بچه دار نشوند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اصل و مبنای اصلی جواز عدم بارداری است اما وسیله چنین اقدامی باید مباح باشد همانند ریختن منی در خارج از رحم، اما عقیم ساختن زن دارای اشکال شرعی است چراکه به نوعی از کار انداختن عضوی از بدن است.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

ازدواج شیعه و سنی

سوال: بسمه تعالی
رای شارع مقدس در مورد ازدواج مرد سنی و دختر شیعه چیست؟ اگر جواب مثبت است شرایط آن چیست؟ از برخی افراد شنیدم که اینگونه ازدواج ها حرام است.
اینگونه ازدواج ها جایز است. مسلمان بودن شرط صحت ازدواج است که با گفتن شهادتین محقق می شود.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

مشورت با همسر هنگام ازدواج مجدد

سوال: آیا جایزاست که زن و شوهر بعد از اینکه چندین مرتبه دارای فرزند شدند با هم توافق کنند که دیگر بچه دار نشوند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اصل و مبنای اصلی جواز عدم بارداری است اما وسیله چنین اقدامی باید مباح باشد همانند ریختن منی در خارج از رحم، اما عقیم ساختن زن دارای اشکال شرعی است چراکه به نوعی از کار انداختن عضوی از بدن است.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

جواز نگاه به زن قبل از ازدواج

سوال: آیا جایز است مرد به زنی که قصد ازدواج با او را دارد در حالت بدون حجاب نگاه کند؟ کدام قسمت از اعضای دیگر زن است که مرد قبل از ازدواج می تواند به منظور اطلاع، به آنها نگاه کند؟
پاسخ: می تواند به صورت و دو دست زن که حکایت از باقی اندام او می کند نگاه کند. این مرد اگر مایل باشد یا از وجود نقصی در بدن زن خوف دارد می تواند یکی از زنان خانواده اش را مکلف کند که با نظر به آن زن از سایر خصوصیات جسمانی اش اطلاع حاصل کند

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

عدالت و چند همسری

سوال: منظور از رعایت عدالت در هنگام ازدواج مرد با چند همسر چیست؟
پاسخ: بسمه تعالی
عدالت مطلوب در امور جنسی و اقتصادی است. حق جنسی زن است که مرد از هر 4 شب 1 شب را در نزد وی بماند و حداقل هر 4 ماه 1 بار با وی بخوابد. حق اقتصادی نیز انفاق به زن به اندازه ایی است که بتواند شوون زندگی خود را تامین کند.
اما مساوات و برابری در محبت  و میل قلبی، مطلوب نیست و آیات قرآن هم آنها را نفی کرده است.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

شاهد بودن درطلاق به صورت تلفنی

سوال: آیا شاهد بودن برطلاق به صورت تلفنی به خاطر بعد مسافت میان شهود و طلاق دهنده جایز و کافی است؟
پاسخ: بسمه تعالی
شرط لازم در دو شاهد این است که در هنگام خواندن صیغه طلاق توسط مرد صدای او را بشنوند. اگر چنین چیزی با وسایل ارتباطات امروزی ممکن باشد مانعی در آن نیست. البته باید اطمینان از عدم فریب کاری و حقه و نظایر آن حاصل کرد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حق حضانت

اگر مردی زنش را طلاق دهد و آنها دارای فرزندان خردسال باشند آیا ممکن است هر کدام از طرفین حق سرپرستی را به دیگری واگذار کند. منظور از سوال در اینجا کوتاه آمدن زن در حق سرپرستی فرزندان خردسال به نفع مرد بر اثر توافق بین خودشان می باشد تا وی فرزندان را تا هنگام بلوغ سرپرستی کند.
پاسخ: بسمه تعالی
حق سرپرستی مادر از فرزندان از نظر شرعی محدود به دوره معینی می باشد. این دوره عبارت است از دو سال برای پسر و هفت سال برای دختر و بعد از آن حق سرپرستی تا هنگام بلوغ برای مرد است. پس از آن خود فرزندان در چگونگی روابطشان با پدر و مادر تصمیم می گیرند. اگر نیز عدم توانایی یکی از والدین در سرپرستی فرزندان ثابت شود حق سرپرستی به دیگری واگذار می شود.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

شک در جماع و لزوم عده

سوال: شخصی با دختری ازدواج کرد و یک بار با او همبستر شد و بعد از مدتی او را طلاق داد. اما او تردید دارد که دخول او به مقدار ختنه گاه بوده یا نه. هنگامی هم كه از زن مطلقه سوال کرد او نیز در این مورد با تردید پاسخ داد. در اینصورت نگه داشتن عده بر زن لازم است یا خیر؟
پاسخ: بسمه تعالی
بر حسب ظاهر سوال، نگه داشتن عده لازم است.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

نحوه برخورد زن با شوهر گناهکار

سوال: من یک زن مسلمان و دارای فرزند هستم. چگونه باید با شوهری که نمی شود او را مسلمان به معنای حقیقی خواند برخورد کنم. چرا که او اهل نماز و روزه نبوده و آشکارا گناه می کند.
پاسخ: بسمه تعالی
اگر وی در فراهم کردن نیازهای شما همانند تهیه مسکن و نفقه مورد نیاز شما کوتاهی نمی کند و شما را مجبور به ترک واجبات همچون نماز و روزه و انجام فعل حرام مانند ترک حجاب در برابر نامحرمان نمی کند، با او مدارا کنید. سعی کنید با روش و اسلوب مناسب و کلام زیبا نصیحتش کنید و با جملات نامناسب که او را تحریک به ادامه گناه می کند سخن نگویید. آنچه مهم است حمایت تو از فرزندانت و تربیت صحیح آنهاست. با آنها دائما همنشینی و مصاحبت کن و اعتماد آنها را به سوی خودت جلب نما. خداوند تو را در برآمدن از این مسولیت سنگین یاری کند

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

تاتو(خالکوبی) و خود نمایی

سوال: آیا خالکوبی حرام است؟ علت حرمت یا حلیت آن چیست؟ آیا آیات یا روایاتی در این زمینه داریم؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر زن بخواهد با خالکوبی صورت یا عضوی دیگر از بدنش، زیبایی خود را در معرض دید دیگران بگذارد حرام است به دلیل قول خداوند سبحان" زینت های خود را آشکار نکنند مگر آنچه از آنها نمایان است و باید سرپوش های خود را برگریبان هایشان فرو افکنند. ( سوره نور/31)
اگر هم خالکوبی برای انسان ضرر بسیار داشته باشد به دلیل حرمت آسیب رساندن، این کار حرام است. سرانجام اینکه اگر این کار باعث استهزاء و تمسخر دیگران شود باز هم انجام آن حرام است همانطور که در حدیث شریف آمده بر مومن شایسته نیست که خودش را ذلیل کند.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

همسر و حجاب

سوال: من در آینده ایی نزدیک با زنی مسلمان ازدواج می کنم. آیا بر من جایز است که اجازه دهم همسرم حجابش را در خانه ایی که همراه خانواده ام و برادرانم در آن زندگی می کنیم به کنار گذارد. با توجه با این مساله که پوشیدن حجاب به مدت طولانی در منزل بسیار مشکل است.
پاسخ: بسمه تعالی
اجازه یا عدم اجازه به دست تو نیست چون احکام شرع باید اجرا شوند و بر زن واجب است خود را ازدید نامحرم من جمله برادران شوهر که در یک منزل با هم زندگی می کنند، بپوشاند. لذا بر زن لازم است که صبر پیشه کند و بر شوهر است که سعی در فراهم کردن یک منزل مستقل برای خودشان بکند.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

انجام عبادات بدون التزام به حجاب

سوال: من زنی هستم که به مدت 15 سال ملتزم به خواندن نماز و گرفتن روزه هستم لکن در تمام این مدت حجاب نداشته ام. مدتی است که میل شدیدی در من ایجاد  شده تا علی رغم مخالفت مادرم محجبه شوم و با پوشیدن حجاب برای فرزندانم الگوی مناسبی باشم. چه کاری می توانم انجام دهم تا ایمانم قوی شود.؟
پاسخ: بسمه تعالی
همین که تو معتقدی حجاب یک امر الهی است کافی است تا تو را به رعایت آن ترغیب کند. چرا که اوامر و نواهی خداوند چیزی نسیت که بتوان آن را نادیده گرفت. "آن حدود خداوند است از آن تجاوز نکنید"
یقینا اطاعت اوامر الهی از سوی تو اهانت به مادرت نمی باشد. زشت و ناپسند رعایت تکالیف شرعی از سوی تو نیست بلکه ناپسند عدم التزام مادرت به اوامر و تکالیف خداوند سبحان می باشد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

زن بی حجاب و نماز خواندن

سوال: زنی را که در حال نماز حجاب می پوشد و پس از اتمام نماز حجاب را به کناری می نهد چگونه توصیف کنیم. آیا می شود چنین فردی را منافق نامید؟
پاسخ: بسمه تعالی
خداوند متعال در قرآن می فرماید:" ما پاداش کسی را که عمل شایسته ای انجام می دهد نادیده نمی گیریم"( سوره کهف/30) و نیز می فرماید:"من عمل هیچ صاحب عملی از شما از مرد یا زن را تباه نمی کنم"( سوره آل عمران/195)
پس کسی که حجاب پوشیده و نمازش را به جا می آورد عمل بزرگی را انجام داده است. چراکه نماز عمود دین است. اما بی حجاب بودنش را در هنگام خروج از خانه باید به طور جداگانه مورد بررسی و قضاوت قرار داد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

پوشیدن شلوار

سوال: آیا درست است که پوشیدن شلوار بر زن حرام است. با توجه به اینکه شلوار در زیر عبا(چادر عربی) پوشیده می شود و قابل رویت نیست.
پاسخ: بسمه تعالی
بر حسب آنچه در سوال ذکر شده هیچ مانعی نیست و اشکالی ندارد. بلکه مراد ما از حرمت در اینگونه موارد، پوشیدن شلوار جین(لی)  و افکندن چادر بر روی آن است و خاصیت چادر، باز بودن قسمت جلوی آن می باشد و امکان مشاهده شلوار جین وجود دارد.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

پوشیدن جوراب

سوال: آیا زن باید در برابر برادران شوهرش علاوه بر سایر موارد پوشش، جوراب نیز بپوشد.؟
پاسخ: بسمه تعالی
احتیاط واجب پوشاندن آن است.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

روايت از معصومين(ع) در ماه رمضان

سوال: ماه رمضان یکي از مهم ترین ماه های تبلیغ است. روحانیون و خطیبان در این ماه مبارک مجالس روزانه و شبانه برای مومنین برگزار می کنند. در مورد مجالس روزانه چگونه یک خطیب در نقل روایات معصومین(ع) عمل کند در حالیکه شاید سند آن روایت و مضمون دقیق آن را ندیده و غالبا بیان روایت به صورت نقل به مضمون است.آیا این گونه بیان روایت دروغ بستن به معصومین(ع) و مفطر روزه نیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

خطیب با گفتن" از امام نقل شده که فرمود" با قطعیت نمی گوید که امام چنین فرمودند و بدین طریق از آن مساله جلوگیری می کند.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

اشتباه بین استحاضه و حیض

سوال:در چه صورت خونی که زن می بیند حیض است؟ در چه زمانی انجام غسل واجب می شود؟ چراکه شنیدم با خروج خون به مقدار کم غسل لازم نیست و آیا اگر در این حالت غسل واجب بود آن خون حیض است؟

پاسخ: بسمه تعالی

علامت های خونی که حیض حکم حیض را دارند:

1- رنگ قرمز تیره و خروج همراه با سوزش و درد

2- مدت آن کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی باشد.

3- مدت بین دو حیض حداقل ده روز می باشد.

4- آمدن خون در وقت مشخص هر ماه، در مورد زنانی که عادت منظم ماهیانه دارند.

در غیر این صورت خونی که خارج می شود حکم استحاضه را دارد. حیض و استحاضه احکام خاص خود را دارند که در رساله عملیه خود به نام سبل السلام به تفصیل ذکر شده و در اینترنت هم موجود است.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

سوال: اگر فردی اقدام به قضای عبادات فرد میتی کند در حالیکه خود اعمال قضا شده ایی را بر ذمه دارد، چنین کاری جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

بله می تواند. اما بهتر این است که ابتدا عبادات خودت را قضا کند و سپس به قضای اعمال عبادی دیگران اقدام کند. الا اینکه آن قضای عباد فردی دیگر بر او واجب بوده باشد همانند وجوب قضای اعمال عبادی قضا شده پدر بر پسر بزرگتر.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم حیض

سوال: من زنی هستم که شروع عادات ماهیانه من منظم است اما از نظر تعداد ایام متفاوت می باشد. مثلا به مدت دو روز خون به شدت خارج می شود و در روز چهارم جریان خون به طور کلی قطع شده و اثری از آن نیست. سپس بعد از آن و به مدت  سه الی پنج روز و در هر روز یک بار خونی به رنگ قرمز روشن از من خارج می شود. سوالم این است که با این اوصاف چه هنگام روزه بر من واجب می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی

حیض از هنگام رویت خون آغاز و با عدم رویت آن پایان می یابد ولو اینکه شدت و ضعف خروج آن متفاوت باشد. اگر خون به مقدار بیشتر از یک روز قطع شد اما پس از آن تکه خونی را مشاهده کرد در این صورت ما بین واجبات استحاضه( مثل وجوب نماز خواندن زن مستحاضه) و محرمات حیض( مثل حرمت توقف در مسجد برای زن حائض) احتیاط می کند. در رساله عملیه خود( سبل السلام) مساله را به تفصیل شرح دادیم.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

بطلان وضو با تماس به نجاست

سوال: آیا وضوی انسان با تماس وی با نجاست باطل می شود. مثلا در حال عوض کردن پوشک نوزاد؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. باطل نمی شود.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم کرم های مخصوص صورت

سوال: با توجه به سردی هوا در زمستان برخی از مردم مدام از کرم(وازلین) برای مرطوب ساختن صورت خود استفاده می کنند. اگر فردی دوساعت قبل وضو از کرم استفاده کرده و اکنون می خواهد برای نمار وضو بگیرد آیا باید ابتدا کرم را پاک کند؟ 

پاسخ: بسمه تعالی

اگر کرم باقی باقی مانده بر صورت در حدی نباشد که مانع رسیدن آب به صورت شود می تواند مستقیما وضو بگیرد اما اگر میزان کرم باقی مانده به حدی بود که مانع رسیدن آب شود باید ابتدا کرم را از صورت پاک و سپس وضو بگیرد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

بطلان وضو با تماس دست به آلت ختنه نشده

سوال: آیا وضوی انسان با دست زدن به آلت ختنه نشده کودک باطل می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. در این حالت وضوی وی باطل نمی شود

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم صابون وارداتی

سوال: برخی صابون ها و کرم های آرایشی هستند که دارای روغن حیوانی می باشند و اینگونه روغن ها از حیواناتی به دست آمده که به روش اسلامی ذبح نشده اند.  برخی افراد به نجاست اینگونه کرم ها و صابون ها علم ندارند و اگر این صابون ها با استفاده از فرایند شیمیایی خاص ساخته شوند چه؟ آیا ما می توانیم از اینگونه وسایل بهداشتی و آرایشی استفاده کنیم؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر یقین داشته باشد که این روغن ها قطعا از حیواناتی به دست آمده که به روش شرعی ذبح نشده باشند حکم به نجاست آنها می شود و صرف شک و گمان برای اثبات نجاست آنها کفایت نمی کند. البته اگر این روغن های ناپاک تحت تاثیر فعل و انفعالات شیمیایی حالت اولیه خود را از دست بدهند و به ماده ای دیگر تبدیل شوند نجاست خود را از دست می دهند همانطور که شراب تحت تاثیر عوامل شیمیایی تبدیل به سرکه شده و پاک گردد. با این حال اگر حکم به نجاست داده شود مانعی برای عدم استفاده نیست و فرد می تواند بعد از استفاده محل مورد نظر را بشوید

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

حکم نجاست زبان و بزاق سگ

سوال:آیا تماس زبان سگ و بزاقش با لباس یا بدن انسان موجب نجاست می شود؟ راه برطرف کردن چنین نجاستی چگونه است؟

پاسخ: بسمه تعالی

سگ از جمله نجاسات می باشد و اگر برخوردش با بدن و لباس انسان همراه با رطوبت باشد موجب نجاست است. اینگونه نجاست با شستشو از بین می رود.

 

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

مانع بودن یا نبودن خالکوبی

سوال: آیا خالکوبی مانع برای انجام وضو و غسل می باشد؟

بسمه تعالی

خالکوبی باطل کننده وضو و غسل نمی باشد.

ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

 

احتیاط واجب ‏

سوال: در صورتی که در مساله ای  شرعی ، احتیاط واجب ذکر شده باشد می توان به مرجع ‏دیگر در آن مساله رجوع کرد؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

علت قید احتیاط واجب در یک مساله، دو چیز است.‏

اول: مردد بودن فقیه در صدور فتوی به سبب واضح نبودن دلیل، مجمل بودن ادله یا تعارض ‏آنها با یکدیگر است.‏

دوم: اینکه خصوص آن مساله از جمله مواردی است که قاعده اصالة الاحتیاط درآن جاری ‏می شود.‏

اگر منشا ذکر احتیاط واجب، مورد اول باشد ما رجوع به مرجع تقلید دیگر را جایز می دانیم ‏اما اگر علت آن مورد دوم باشد خیر.‏

لذا به علت اینکه مکلف نمی تواند منشا احتیاط وجوبی را تشخیص دهد او باید به آن احتیاط ‏عمل کند و یا به خود مرجع مراجعه و از امکان رجوع به مرجع دیگر در خصوص آن مساله ‏سوال نماید.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

بازی دومینو و تخته نرد در قهوه خانه ها

حضرت آیت الله العظمی یعقوبی (دام ظله الوارف)‏

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در چند وقت اخیر بازی بنام (دومینو) که به اختصار دومنه بر آن اطلاق می شود در محله های ما رایج ‏شد و برخی از قهوه خانه ها برای کاسبی این بازی را تبلیغ میکنند و جوانان هم برای تفریح و وقت ‏گذرانی برای بازی به این قهوه خانه ها میروند حال:‏

‏1- بازی دومینو با برد و باخت و بدون آن چه حکمی دارد؟

‏2- اجرت گرفتن صاحب قهوه خانه از مشتریان برای بازی چه حکمی دارد؟

‏3- حکم مراجعه و استفاده از چنین قهوه خانه هایی که چنین بازیهایی را تبلیغ و ترویج میکنند چیست؟

‏4- تکلیف افراد با ایمان در صورت حرمت اینچنین بازی ها چه خواهد بود؟

‏5- در نهایت نصیحت و موعظه ای بفرمایید.‏

مجموعه ای از جوانان بخش جصان

 

بسمه تعالی

‏1- بازی هایی که در آن برد و باخت است از لحاظ شرعی ملحق به قمار می باشند هرچند به برنده ‏بازی، جایزه و وجهی داده نشود به استناد حدیث امام کاظم ع: (النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة ‏واحدة وكل وما قومر به فهو ميسر)[1] نرد و شطرنج و اربعه عشر همانند هم می باشند و شأنی واحد ‏دارند؛ و هر چه که با آن برد و باخت کنند میسر(قمار) است. و آیات شریفه و احادیث حکم تحریم آن را ‏بیان کرده اند؛ خداوند مفرماید:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ‏الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ‏وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)- ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها ‏و ازلام (نوعی بخت آزمایی) پلید و ازعمل شیطان است از آنها دوری کنید تا رستگار شوید شیطان می ‏خواهد بوسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز ‏بدارد آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید) خود داری خواهید کرد- (المائدة/90-91)‏

‏ 2- اجرت گرفتن، برای بازی های حرام، حرام می باشد و اینگونه اجرتی، سحت و آتشی در شکم ‏خورنده آن می باشد.‏

‏3- نشستن در مجالس لهو حرام- هرچند که با آنها بازی نمی کند – حرام می باشد مگر اینکه برای نهی ‏از منکر و مانع شدن از اینگونه بازیها باشد؛ روایات از نشستن در اینچنین مجالسی ما را منع کردند و ‏آمده است که اگر عذابی فرود آید همه را در بر میگیرد در روایتی از امام صادق ع آمده: (من جلس ‏على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النّار و كان عيشه ذلك حسرة عليه يوم القيامة و إيّاك و مجالسة اللاهى ‏المغرور بلعبها فإنّه من المجالس الّتى قد باء أهلها بسخط من اللَّه يتوقّعونه كلّ ساعة فيعمّك معهم.)‏

‏4- وظیفه مومنین امر به معروف و نهی از منکر و شناختن منکرات و تشخیص آنها و سپس سعی در ‏از بین بردن آنها می باشد، و نباید سازش و همراهی در اینگونه موارد انجام شود البته باید با رفق و ‏مدارا و رفتاری نیک و موعظه و دعوت به خدا به مقابله ی با آنها بر خاست، و از اهانت و تحقیر و ‏سرزنش پرهیز شود زیرا اثر معکوس را در پی خواهد آورد و موجب عناد و دشمنی خواهد بود.‏

‏5- صاحب قهوه خانه ها را به تقوا سفارش می کنم و نباید کاسبی، آنها را به ارتکاب کارهای حرام ‏سوق دهد زیرا خداوند روزی رسان بندگان و جبران کننده کاستی ها می باشد خداوند می فرماید: ( من ‏یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب)-هر کس تقوای اللهی پیشه کند خداوند راه نجاتی ‏برای او فراهم میکند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد- طلاق 2-3، باید قهوه خانه ها را ‏از زمینه های انجام گناه پاک کنند و آنچه که موجب رغبت مشتریان باشد را به کار گیرند؛ همانند ‏گذاشتن تلوزیون و استفاده از شبکه های مفید؛ و نیز استفاده از کتاب و نشریات مفید.‏

و به جوانانی که وقت با ارزششان را با اینگونه بازیها هدر می دهند توصیه میکنم که با کارهای حرام ‏موجبات گرفتار شدن در آتش جهنم را برای خودشان ایجاد نکنند و بجای این بازیها به کارهای مفید و ‏با ارزش بپردازند، مانند فعالیتهای اجتماعی و خدمت رسانی، و یا به دید و بازدید رفتن، و یا نیازهای ‏دیگران را برآورده کردن، و یا مشارکت در مجالس مفید و یا با به بحث گذاشتن مشکلات اجتماعی، ‏قهوه خانه ها را به مراکزی که مشکلات در آنها مطرح و موجبات رد وبدل افکار می شود تبدیل کنند، ‏و هیچ فعالیتی آنها را ازشرکت در نماز اول وقت و نمازهای جماعت در مساجد محروم نکند که در این ‏صورت لذت و بهره ای را احساس میکنند که با آن بازیها هیچوقت به چنین احساس پاکی نمی رسند ‏والله ولی التوفیق.‏

 

محمد یعقوبی

‏12 جمادی الثانی 1435‏

‏12 ـ 4 ـ 2014    ‏

-----------------------------

‏1- وسایل الشیعة کتاب التجارة ابواب ما یکتسب به باب 104 ح 1.‏

‏2- پیشین باب 103 ح 4.‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

اهانت به مقدسات دینی اهل سنت

سوال: بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مرجع دینی بزرگوار حضرت آیت العظمی یعقوبی دام ظله

السلام علیکم

در روز شهادت امام محمد جواد علیه السلام عده ایی از جوانان در خیابان به راه افتاده و در ضمن عزاداری به بزرگان ‏دینی اهل سنت اهانت می کردند. نظر شما درمورد اینگونه افعال چیست و امت اسلامی را در این زمینه به چه نصیحت می ‏کنید؟

بسمه تعالی

این کار احمقانه و عمل جاهلان است و به هیچ وجه با تعالیم و سنت اهلبیت علیهم السلام تناسبی ندارد. البته من وجود ‏عوامل مزدور را که به این مسائل در میان دو طایفه مسلمین دامن می زنند بعید نمی بینم. لذا باید تمامی مسلمانان نسبت به این ‏فتنه ها آگاه باشند. من چندی قبل در یک سخنرانی با عنوان" طرح های شیطانی برای منطقه" به این مسائل اشاره کردم و به ‏مردم نسبت به افتادن در چنین دام هایی هشدار دادم.‏

محمد یعقوبی/ 7 ذی الحجه 1434‏

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

کنجکاوي پدر و مادر در وسايل شخصي فرزندان

مرجع عاليقدر حضرت ايت الله يعقوبي دام ظله فرمودند کنجکاوي پدر و مادر و ساير اولياء امر ‏در وسايل و دستگاههاي شخصي فرزندانشان همچون تلفن همراه و يا کامپيوتر و يا تبلت و مانند آن به ‏بهانه پيگيري وضعيت آنها و پيشگيري از وقوع در گناه جايز نيست.‏

معظم له فرمودند: علت اين مساله اين است که تجسس از محرمات است خداوند تبارک و تعالي ‏فرمودند (ولا تجسسوا ) (الحجرات 12). چه بسا هدف ما صحيح باشد اما وسيله نيز بايد مشروع باشد و ‏هدف هيچ گاه وسيله غير مشروع را توجيه نمي کند ، پدر و مادر با تجسس چه بسا خطايي را در ‏فرزندانشان بيابند و آن را معالجه نمايند اما با اين کار اطمينان فرزندان خود را از دست داده و شفافيت ‏و رک گويي فيما بين را از دست خواهند داد و اين يک مرحله بسيار خطرناک در رابطه بين والدين و ‏فرزندان آنها مي باشد.‏

آنچه شايسته است اين است که فرزندان را با احتياط و زيرکي و بدون تعدي به آزادي‌هاي آنان ‏مورد پيگيري قرار دهيم.‏

معظم له به اين مساله نيز اشاره کردند که فرزندان مي بايست از دست زدن به خطا‌هايي که ‏والدين را نگران کرده و دچار شک مي کند همچون قفل کردن درب و يا مخفي کاري و مانند آن ‏خودداري نمايند امري که باعث کنجکاوي والدين شده و آنها را به ارتکاب چنين افعال پيشگيرانه‌اي ‏وادار مي کند.‏

و همين حکم در مورد زن و شوهر نيز جاري است چه هيچ يک حق ندارند که در وسايل يکديگر ‏بر اساس احتمالات و شک جستجو نمايند چرا که همانگونه که بيان کرديم اين کار به از دست رفتن ‏اطمينان و شفافيت بين آنها مي انجامد.

 
ارسال کنید pdf نسخة للطباعة save

دفتر مرجع عاليقدر

شيخ محمد يعقوبي (دام ظله) - سؤال خود را ارسال كنيد

نجف اشرف

 • پایان خیابان رسول اعظم / شهر قدیمی 
 • استفتاء:
 • 009647806262535 - 009647709463546 
 • استفتاء:
 • 009647703240782 - 009647709463546 
 • دفتر:
 • 009647801303386 - 009647704449000 
 • mail
 • yaqoobi@yaqoobi.com 
 • از ساعت 10 صبح تا 12 بعد از ظهر 
Powered by Vivvo CMS v4.7