صفحه اصلي | بیانات معظم له | نهادهای مدنی
نهادهای مدنی
فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی
فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی جوامع امروزی در دنیای ما، از معضل بیکاری رنج برده و در مضیقه های شدیدی به سر می برند. بسیاری از افراد تحصیل کرده و دارای ...
  14 2018 - 05:13   خواندن 101 بار   جزئیات
1-3- انفاق عنصر زمینه ساز فعالیت نهادهای مدنی
1-3- انفاق عنصر زمینه ساز فعالیت نهادهای مدنی یکی از مهم ترین و بهترین عناصر زمینه ساز برای فعالیت نهادهای مدنی و تامین منابع مادی فعالیت ایشان همانا مساله انفاق است. روشن است که رفع نیازهای مالی نهادهای ...
  14 2018 - 05:12   خواندن 125 بار   جزئیات
روش امامان شیعه (ع) در کسب درآمد
روش امامان شیعه (ع) در کسب درآمد با مطالعه در تاریخ زندگی و سیره اهل بیت (ع) به این نکته می رسیم که در برهه هایی از حیات مبارک ایشان اموالی زیر نظر آن بزرگواران وجود دارد که ...
  14 2018 - 05:12   خواندن 99 بار   جزئیات
تجارت و مشاغل آزاد: به مثابه بهترین راه کسب درآمد
تجارت و مشاغل آزاد: به مثابه بهترین راه کسب درآمد پس از ذکر اهمیت کسب و کار در اسلام، سخن از این به میان می آید که براستی در منظومه روایی اسلامی و در هندسه فکر اقتصادی دینی ...
  14 2018 - 05:11   خواندن 103 بار   جزئیات
کسب و کار در اسلام
کسب و کار در اسلام مفهوم کار و کسب و جایگاه آن در میان آموزه های دینی و در اذهان عموم به روشنی معلوم است چرا که از مفاهیم بدیهی است و  آن را یکی از امور عبادی ...
  14 2018 - 05:10   خواندن 75 بار   جزئیات
نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی
    نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی پس از آن که از نقش رهبران دینی و مرجعیت در إحیاء و بازآفرینی و تاسیس نهادهای مدنی و مساعدت در خصوص بهبود عملکرد ایشان سخن به میان آمد، اینک ...
  14 2018 - 05:10   خواندن 91 بار   جزئیات
مرجعیت دینی و تاسیس نهادهای مدنی با رویکردی اسلامی
  مرجعیت دینی و تاسیس نهادهای مدنی با رویکردی اسلامی  رهبران مذهبی و به طور خاصی مرجعیت دینی در یک جامعه می توانند نقشی اساسی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و تلاش برای به تکامل رساندن اجتماع از ...
  14 2018 - 05:09   خواندن 78 بار   جزئیات
همه شما مسئول هستید
همه شما مسئول هستید حجم بالای چنان قشر محرومی در یک کشور برخوردار از مواهب طبیعی و ثروت های نفتی، می تواند خطر بزرگی را پدید آورد. در نتیجه همه باید در برابر آن احساس مسئولیت نموده و ...
  14 2018 - 05:09   خواندن 80 بار   جزئیات
انگیزه های دینی در راه اندازی نهادهای مدنی
  انگیزه های دینی در راه اندازی نهادهای مدنی با توجه به کارنامه موجود از فعالیت نهادهای مدنی می توان انگیزه های گوناگونی را در ورای تاسیس و تشکیل نهادهای مدنی مورد رصد و احصاء و بررسی قرار داد. ...
  14 2018 - 05:08   خواندن 54 بار   جزئیات
اسلام و دعوت به جامعه مدنی
اسلام و دعوت به جامعه مدنی اسلام در چهارده قرن گذشته، پیش از دنیای متمدن امروز که به راه اندازی نهادهای مدنی می بالد و افتخار می کند، مردم را به تشکیل نهادهای مدنی دعوت می کرد ...
  14 2018 - 05:08   خواندن 57 بار   جزئیات
1 2 next مجموعه نتايج: 20 | نمايش: 1 - 10